MUZEUM TURISTIKY BECHYNĚ

(1676)

Muzeum turistiky v Bechyni. V hlavní lodi synagogy získá návštěvník přehled o místech významných pro historii české turistiky a o součástech infrastruktury potřebné pro turistiku, které ve své dlouhé historii vybudoval KČT. Také zde získáte celkový přehled chatách KČT, které Klub českých turistů vlastnil v roce 1948 (před jeho zrušením). Dále informace o hradních zříceninách, které se zachovaly díky dobrovolné činnosti členů KČT při jejich záchraně, uvidíte historické části turistického značení z přelomu 19. a 20. století, celkový přehled o současném systému značení turistických tras v České republice. Dozvíte se o historii jednoho z nejdéle vycházejících měsíčníků v naší zemi (ČASOPIS TURISTŮ – TURISTA, vychází nepřetržitě od roku 1889). Přečtete si životopisy významných historických osobností, které se zasloužily o českou turistiku, stejně tak jako popisy historie 15 nejvýznamnějších odborů KČT.

Muzeum turistiky v Bechyni a Řídící středisko projektu Stezka podél Lužnice nás spojuje

Synagoga v Bechyni

Po dlouhých letech hledání prostoru pro umístění muzea turistiky, pronajal Klub českých turistů (KČT) v roce 2006 původní budovu synagogy a 2. července téhož roku v synagoze otevřel první muzeum turistiky v České Republice.

V roce 2007 koupil Klub českých turistů sousední budovu vlevo od synagogy a v její části otevřel v roce 2014 řídící středisko projektu KČT: Stezka podél Lužnice nás spojuje.

Muzeum turistiky v Bechyni

Na výstavě v prvním patře sousední budovy se seznámíte s historií vzniku KČT v roce 1888, s historií prvního zahraničního zájezdu KČT a s úžasnými úspěchy klubu na Jubilejní výstavě v Praze v roce 1891 (rozhledna na Petříně, lanovka na Petřín, pavilon klubu na výstavě – později přenesen – dnes bludiště vedle rozhledny na Petříně). Seznámíte se s jednotlivými etapami vývoje klubu, s postupným rozvojem ČASOPISU TURISTŮ a jeho významnými redaktory, se vznikem Klubu československých turistů v roce 1918, s členstvím prezidenta T. G. Masaryka v KČST (zakládající člen), s rozvojem pěší turistiky v průběhu prvních 60 let činnosti klubu a rozvojem lyžařské turistiky a lyžování, s rozvojem turistiky na Slovensku i na Podkarpatské Rusi, s činností KČST na území s národnostními menšinami a můžete si prohlédnout tabuli – Síň slávy české turistiky, s portréty významných osobností české turistiky od roku 1888 až do současných dní (uvedeny mohou být pouze osobnosti, které již nežijí). Na výstavě se můžete seznámit i s dobovými prvky turistické výstroje a výzbroje.

Otevírací doba

Otevírací hodiny jsou stanoveny vždy znovu pro každý kalendářní rok. Kromě webové stránky jsou uveřejňovány v pravidelně vydávaných tiskovinách KČT, jako je časopis TURISTA, Obrazový atlas turistických cílů, Kalendář akcí KČT aj.

Stezka podél Lužnice nás spojuje

Projekt moderní dálkové pěší turistické trasy „Stezka podél Lužnice nás spojuje" vznikl jako výsledek česko-rakouské spolupráce.

Trasa je dlouhá 230 km, vede podél řeky Lužnice od pramene u rakouské obce Karlstift přes města Weitra, Gmünd a Litschau, překročí hranice do České republiky u Chlumu u Třeboně, na Třeboňsku se rozdělí na dvě větve (podél Staré řeky a podél Nové řeky), které se opět spojí ve Veselí nad Lužnicí. Ze Soběslaví trasa odbočuje na výhledový bod Choustník a vrací se k řece v Sezimově Ústí, aby přes Tábor a Bechyni došla až k ústí Lužnice do Vltavy. Stezka má velmi dobrou infrastrukturu v oblasti ubytování, stravování a veřejné dopravy.

Vysoká zajímavost trasy je dána počtem téměř tisíce zajímavých míst nacházejících se v pruhu širokém 4-5 km podél ní.

Práce na projektu byly zahájeny v roce 2011, ukončeny byly v dubnu 2014. Slavnostně otevřena byla trasa ve městě Weitra (Rakousko) 4.5. a 11.5. v Bechyni současně s řídicím a informačním střediskem pro další rozvoj trasy.

Více informací na www.kct.c.z popř. www.stezkapodelluznice.cz

 
zpět
Webing.cz - webdesign, webhosting Infotip.cz - informační a vyhledávací server Copyright © 2008 - 2018 Tip na výlet