NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA AMERICKÁ ZAHRADA

(1665)

Nedaleko městečka Chudenice, v malebné krajině Švihovské vrchoviny, je ukryt arboristický skvost, který byl již v roce 1969 pro svou jedinečnost vyhlášen chráněným územím – Národní přírodní památka Americká zahrada. Na nevelké výměře necelých dvou hektarů nabízí možnost obdivovat téměř dvě stovky druhů cizokrajných dřevin. Jak již samotný název arboreta napovídá, jedná se o sbírku stromů a keřů pocházejících zejména z amerického kontinentu, nalézt zde můžeme však také exempláře vzácných druhů dřevin evropských a asijských.


Vznik arboreta Americká zahrada je neodmyslitelně spojen s historií šlechtického rodu Czerninů z Chudenic a s romantickou přestavbou zdejšího lázeňského domu, která byla započata ve 20. letech 19. století. Lázeňský dům stávající při úpatí vrchu Žďár v místě vývěru léčivého pramene byl přestavěn na reprezentativní zámeček nazývaný Lázeň svatého Wolfganga a kolem tohoto zámečku začal být postupně budován rozsáhlý anglický park v moderním romantickém stylu, který kladl důraz na přirozené až divoké vzezření a přítomnost romantizujících prvků, jako například zahradních altánů.

Samotné arboretum bylo založeno v roce 1842, původně jako okrasná školka, neboli zásobní zahrada, sloužící pro doplňování převážně amerických dřevin do okolního anglického parku, ale také k výsadbám v dalších černínských parcích. Již od 40. let 19. století bylo - podle soudobé módy - arboretum budováno především jako sbírka unikátních dřevin, vznikl zde tak prostor pro pokusnou a sbírkovou plochu pro introdukci cizokrajných dřevin v českých zemích.

Díky své dlouhé historii chrání NPP Americká zahrada dřeviny, které jsou věkem a vzrůstem unikátní v celoevropském měřítku - můžeme zde obdivovat např. nejmohutnější exemplář dřínu květnatého (Cornus florida) v České republice a jeden z nejstarších a největších exemplářů douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii) v Evropě. Mezi dalšími unikáty můžeme jmenovat např. vzácný kultivar smrku ztepilého „Harrachii“, který se vyznačuje nápadně štíhlou korunou, kultivar buku lesního „Eugen“ pojmenovaný na počest majitele zdejšího panství, zerav řasnatý nebo bělas viržinský, oba pocházející z původní výsadby v polovině 19. století. V NPP Americká zahrada se nachází nejucelenější soubor severoamerických dřevin na našem území; během komplexního dendrologického průzkumu v roce 2016 bylo v NPP Americká zahrada evidováno na 193 druhů a jejich kultivarů severoamerických (~40%), evropských (~40%) a asijských (~10%) dřevin.

Arboretum umožňuje nejširší veřejnosti seznámit se s cizokrajnými druhy dřevin, badatelům potom nabízí možnost studovat ekologii těchto dřevin v místních podmínkách. Exempláře vzácných dřevin jsou opatřeny jmenovkami, běžnou údržbu i dosadbu dalších exemplářů vzácných a atraktivních cizokrajných dřevin obstarává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – RP Správa CHKO Český les a státní podnik Lesy ČR - LS Klatovy ve spolupráci s místním občanským sdružením Otisk. Návštěvníkům je vstup umožněn celoročně, památkou prochází naučná stezka NS Chudenice a lesní komplex Žďár, která na patnácti informačních tabulích seznamuje návštěvníky zejména s místní faunou a flórou. Kamenná rozhledna Bolfánek na vrchu Žďár (584 m) poskytuje působivý rozhled na okolní krajinu.

Celý odpočinkový areál v okolí lázeňského zámečku dýchá zchátralou a znovu objevovanou romantikou elegantních šlechtických vycházek pod korunami tajuplných velikánů, provoněných vůní exotických květů v lehkém letním vánku. Zastavte se tu na chvilku, pro obdiv exotických dřevin s dlouhou historií nebo třeba jen pro zpestření nedělní vycházky.
zpět
Webing.cz - webdesign, webhosting Infotip.cz - informační a vyhledávací server Copyright © 2008 - 2023 Tip na výlet