POPMUSEUM

(1676)

V interaktivní zkušebně si můžete vyzkoušet hru na elektrické kytary, klávesy a bicí... Práci zvukaře mixujícího stopy... Zazpívat si do mikrofonů na předtočené základy českých pop písniček (karaoke) a další hrátky...

Co je POPMUSEUM

Je nezávislým sdružením občanů (zapsaným spolkem) na základě společného zájmu o českou a slovenskou populární hudbu, o věcné, zvukové, písemné, obrazové a audiovizuální archiválie a další dokumenty, vypovídající o její historii. Naším cílem je záchrana těchto dokumentů a jejich zpřístupnění veřejnosti.

 

ARCHIVUJEME

Spravujeme depozitář, kde shromažďujeme a archivujeme písemné dokumenty, nahrávky a audiovizuální záznamy, hudební nástroje a přístroje, související s vývojem populární hudby, stejně jako memorabilie, vztahující se k důležitým osobnostem či událostem. Populární hudbu chápeme v celé její šíři bez ohledu na stylové, žánrové a časové omezení. Máme také moravskou pobočku Poparchiv v Brně s vinylovým depozitářem a postupně budovaným elektronickým archivem.

 

VYSTAVUJEME

V Popmuseu si můžete prohlédnout stálou expozici hudebních nástrojů, především elektrických kytar československé výroby a vybraných nástrojů klávesových, které byly v bývalém Československu používány.

Další části výstavních ploch jsou věnovány krátkodobým tematickým výstavám, které často přerůstají do dalších prostor kulturního centra Kaštan včetně koncertů k vernisážím v divadelním sále 1. patře.

Pořádáme krátkodobé výstavy i na dalších místech, například v pražském hudebním klubu Vagon nebo v brněnské Staré Pekárně.

 

INFORMUJEME

Poskytujeme informační servis odborné i široké veřejnosti.

Navštěvují nás domácí i zahraniční novináři, studenti a badatelé, studující či zpracovávající určitý úsek historie populární hudby, i kurátoři, chystající výstavy k tématům souvisejícím s populární hudbou.

 

BAVÍME

V interaktivní zkušebně si můžete vyzkoušet hru na elektrické kytary, klávesy a bicí... Práci zvukaře mixujícího stopy...

Zazpívat si do mikrofonů na předtočené základy českých pop písniček (karaoke) a další hrátky...

 

Popmuseum, a.s.

Kaštan, Bělohorská 150, Praha 6

otevřeno od září do června středa a čtvrtek 16 – 20, sobota 14 – 18

nebo kdykoli po telefonické dohodě (776 141 531-2)

www.popmuseum.cz

 
zpět
Webing.cz - webdesign, webhosting Infotip.cz - informační a vyhledávací server Copyright © 2008 - 2018 Tip na výlet