Tvrz Skutina

(1685)

Tvrz byla projektována v prostoru kóty "Skutina" u obce Sedloňov v Orlických horách a bylo naplánováno šest objektů. Konkrétně se jednalo o dva tvrzové pěchotní sruby, dále pak objekt s dělostřeleckou věží s dvojicí 10 cm houfnic a objekt s minometem.

Nejmohutnějším objektem měl být dělostřelecký srub s baterií tří 10 cm houfnic vz. 38 Přístup do celé tvrze měl být zajištěn přes vchodový objekt, kde je také začátek projektovaných podzemních chodeb a prostor zázemí, které měly spojovat všechny uvedené objekty hluboko v podzemí. Hlavní galerie byla vyprojektována v délce 1350 metrů.

Většinou podzemních chodeb měla vést úzkorozchodná dráha pro vozíky na přepravu materiálu a munice, pod pěchotními sruby měla být pak nahrazena vozíky s gumovými koly. Plánovaná bojová osádka měla mít 464 mužů z jednotky V praporu hraničářského pluku 18, posílené ještě rotou pěchoty.

Povrch tvrze měl být chráněn souvislými protitankovými překážkami a každý z objektů pak ještě zvlášť i protipěchotními překážkami.

Z tvrze byly vybetonovány pouze zmíněné dva pěchotní sruby a zbytek tvrze včetně podzemí zůstal v září 1938 v různém stavu rozestavěnosti. Práce na tvrzi byly def nitivně zastaveny 30 září 1938.

Pěchotní srub N-S 48 s krycím názvem "U stodol" je umístěn asi 500 m od kóty "Skutina" směrem k silnici do Sněžného. Jedná se o jednostranný objekt s pravou střeleckou místností. Měl být vyzbrojen

4 cm kanonem, dvojčetem těžkých kulometů, chybějící levou střeleckou místnost pak mělo zastoupit dvojče těžkých kulometů v pancéřové kopuli. Další zbraní měl být těžký kulomet v pěchotním zvonu a jako třetí pancéřový prvek ve stropě objektu byl plánován dělostřelecký pozorovací zvon pro dělostřeleckou věž v objektu N-S 50 Žádný z pancéřových prvků nebyl však na strop osazen.

V září 1938 byla v objektu prozatímní posádka příslušníků 4 roty hraničářského pluku 18 Posádku mělo tvořit 25 mužů. Za okupace byly z objektu vytrženy střílny a podzemí a většina objektu byla zatopena vodou.

V objektu je vybudována schodišťová a výtahová šachta o hloubce 36 metrů. Po 201 schodech lze nyní sestoupit na její dno do podzemí, kde je možné shlédnout cca 9 metrů vybetonované galerie a nahlédnout do vyražené chodby směrem ke srubu N-S 49 Na většině schodiště je zachována původní výdřeva.

 zdroj: Sdružení obcí Orlicko

zpět
Webing.cz - webdesign, webhosting Infotip.cz - informační a vyhledávací server Copyright © 2008 - 2018 Tip na výlet