URSUS zážitkové centrum

(1682)

URSUS zážitkové centrum v Dolní Lomné aneb Příběh Beskyd v Západních Karpatech! Jedinečné zážitkové centrum, které poskytuje zábavu ve světě přírody pro všechny věkové kategorie. Zážitkové expozice formou příběhu prezentují vznik a vývoj Beskyd, zástupce fauny a flory Karpat, významné mokřady mikroregionu včetně jejich zástupců ze světa rostlin a živočichů nebo Chráněnou krajinnou oblast Beskydy, která popisuje přírodní hodnoty území. Centrum obohatí návštěvníky o nové poznatky a vědomosti nevšední formou. Návštěvník má prostřednictvím interaktivních nástrojů a nejnovějších AV technologií možnost nahlédnout do nitra světa přírody hlouběji a poznat tak přírodní a fyzikální procesy lépe.

Shlédnout Beskydy z ptačí perspektivy, nahlédnout do nitra tajemné jeskyně, setkat se s živočichy obývající vodní toky, seznámit se s biotopy Západních Karpat nebo se dozvědět více o původních dřevinách Beskyd - je jen výčet z mála, co URSUS centrum návštěvníkovi nabízí. Poznáte stopu rysa, vlka či veverky? Prostřednictvím nejnovějších AV technologií má návštěvník jedinečnou možnost si vyzkoušet své znalosti. A co se na svět třeba podívat očima medvěda, rysa, včely nebo puštíka?.

Historicky první 3D film „Beskydská zákoutí“ za doprovodu podmanivé hudby představí krásy a půvabná zákoutí Beskyd. Zahrada nevšedních zážitků nabízí stezku Zelený ráj, která Vám hravou formou umožní skládat střípky přírodních krás, rozeznávat zvuky dřevin, poznávat významné druhy z říše motýlů, byliny Beskyd či jejich vůně.

Informační středisko CHKO Beskydy, které je součástí URSUS centra, nabízí návštěvníkovi informace a poznatky jak o samotné CHKO Beskydy, tak o přírodních zajímavostech a krásách Beskyd, turisticky zajímavých místech a lokalitách.

Hlavním posláním centra je přiblížit veřejnosti prostřednictvím unikátní interaktivní expozice pod názvem „U všeho byla a je voda“ přírodní hodnoty a krásy pohoří Beskyd v Západních Karpatech, které jsou domovem spousty životních forem nemající v rámci Evropy obdoby.

Stále se více prohlubující celosvětová hrozba nedostatku vody se stala nosným pilířem a symbolem expozice.

V průběhu léta připravuje URSUS centrum animační programy, terénní exkurze na poznávání biotopů, vybraných druhů fauny a flory Beskyd, workshopy na zvyšování tvůrčích dovedností při práci s přírodninami, organizuje příměstské tábory a spoustu dalších aktivit.Více na: www.ursuscentrum.cz

 

 
 
 
 
zpět
Webing.cz - webdesign, webhosting Infotip.cz - informační a vyhledávací server Copyright © 2008 - 2023 Tip na výlet