Březová nad Svitavou

(1690)

Březová nad Svitavou je malé město po obou stranách historické česko-moravské zemské hranice, v Pardubickém kraji v okrese Svitavy. V současné době má 1456 obyvatel. Městem protéká řeka Svitava, která zde zčásti tvoří původní hranici Čech a Moravy. Město Březová vzniklo kolem roku 1300. Bylo součástí svitavského panství, jež vlastnilo biskupství olomoucké. 1. srpna 1497 král Vladislav II. obci udělil status města. Po poválečném odsunu Němců nastalo ve městě znatelné snížení počtu obyvatel a ekonomický úpadek, cílem politiky bylo dokonce vysídlení a asanování města, což se však nakonec nestalo. V roce 1960 byla k obci připojena tehdejší obec Dlouhá a osada Zářečí, v letech 1976 - 1990 náleželo celé území Březové nad Svitavou k Brněnci. Od 26. listopadu 1999 je Březová nad Svitavou opět městem. Nejnovější zajímavostí je Dobře ukrytá rozhledna Járy Cimrmana, převážně dřevěná vyhlídková věž, celkem 20 m vysoká, s vyhlídkovou plošinou ve výšce 15 m nad okolním terénem.
zpět
Webing.cz - webdesign, webhosting Infotip.cz - informační a vyhledávací server Copyright © 2008 - 2018 Tip na výlet