Broumov

(1691)

Přestože se objektu broumovského kláštera budeme věnovat samostatně, dovolte nám malé předběžné připomenutí.

Z původního kláštera, jakési opevněné tvrze, nezbylo takřka nic. Když roku 1306 lehl popelem, nechal opat Bavor, asi v roce 1322, vybudovat nový opevněný klášter s kostelem sv. Vojtěcha. Podobně jako klášter, tedy z kamene, byl vystavěn i farní kostel sv. Petra a Pavla. Jeho raně gotický vzhled byl poškozen několika požáry a následnými opravami změněn. Současná podoba vychází z úprav v letech 1679-82, přestože i poté ještě několikrát vyhořel a znovu byl opraven. Zařízení kostela pochází z 18 století.

Z původní středověké zástavby tak zůstal pouze dřevěný hřbitovní kostel Panny Marie, postavený po požáru 1421 (nejstarší dřevěná stavební památka v Čechách). Do dnešní podoby byl vystavěn pravděpodobně v období 1449-50. Dřevěná stavba s ojedinělou dekorativní výzdobou, zhotovenou pomocí šablon zřejmě ve druhé polovině 15 století, uchvátí návštěvníka svou jednoduchostí. Nejstarší malba je dle odborníků v prostoru kněžiště, kde byly objeveny fragmenty latinských nápisů a zvířecí motivy. Podle stáří maleb (asi z roku 1400) se usuzuje, že by se mohlo jednat o část výzdoby z původního kostelíka, který tu měl stát ještě před požárem.
zpět
Webing.cz - webdesign, webhosting Infotip.cz - informační a vyhledávací server Copyright © 2008 - 2024 Tip na výlet