Chráněná krajinná oblast Orlické hory

(1682)

CHKO Orlické hory, vyhlášená již roku 1969, je tvořena hlavním hřebenem Orlických hor, jeho postranními výběžky a částečně malebným podhůřím. Dosahuje tak rozlohy 204 km2.

Nejvyšším vrcholem Orlických hor je Velká Deštná se svými 1115 m n. m., nejnižším místem chráněného území je údolí říčky Bělá na hranicích CHKO (416 m n. m.). Celkem 10 vrcholů překračuje výšku 1000 m n. m. Hřeben a návětrné jihozápadní svahy byly v minulosti značně poškozeny v důsledku působení dálkových imisí. Po vybudování odsiřovacích stanic na tepelných elektrárnách dochází postupně k určitému zlepšení. Orlickozáhorskou brázdou,která odděluje Orlické hory od hor Bystřických, protéká řeka Divoká Orlice, tvořící od Trčkova až po Zemskou bránu státní hranici dlouhou 29 km. Po počátečním poměrně klidném toku širokým údolím proráží bouřlivě horský hřeben a proniká do vnitrozemí v oblasti nazvané Zemská brána. Vytváří zde hlubokou soutěsku s obnaženými rulovými skalisky, vysokými až 40 metrů. Jedinečná přírodní scenérie je vyhlášena přírodní rezervací. Hluboká a strmá údolí jsou typická i pro další toky Orlických hor. Zdobnice, Říčka, Bělá, Kněžná, Olešenka a Zlatý potok porušují příkrými údolími zaoblené hřbety a dotvářejí tak charakteristický ráz krajiny.

Prameniště těchto řek, ležící na svazích hlavního hřebene, dnes představují ostrůvky nejzachovalejší přírody. Zbytky původních porostů najdeme v národních přírodních rezervacích BukačkaTrčkov a v přírodních rezervacích Sedloňovský vrch, Pod VrchmezímČerný důl. Jelení lázeňU Kunštátské kaple jsou vrcholová rašeliniště se zajímavou květenou a zvířenou. Zajímavými přírodními rezervacemi jsou rašelinné louky pod Bedřichovkou a podmáčené louky u Divoké Orlice "Neratovské louky". Na území CHKO se nacházejí dvě již vzpomínané národní přírodní rezervace, celkem třináct přírodních rezervací a šest přírodních památek. Se zajímavostmi krajiny, flory i fauny seznamují návštěvníky informační tabule, rozmísťované a udržované správou CHKO. Nedílnou součástí přírody je i činnost člověka. V Orlických horách je toto lidské "snažení" prezentováno především zachovalou lidovou architekturou a unikátními barokními stavbami, zvláště sakrálního charakteru.
zpět
Webing.cz - webdesign, webhosting Infotip.cz - informační a vyhledávací server Copyright © 2008 - 2023 Tip na výlet