Chrastava

(1690)

Město Chrastava se nachází na rozhraní Jizerských a Lužických hor a leží na soutoku řek Jeřice a Nisy.

První písemná zmínka o městě pochází z roku 1352. V té době patřilo ke grabštejnskému panství. Jako městečko je Chrastava poprvé jmenovaná v roce 1453.

Městský znak platí od roku 1581. V té době vrcholila v okolí Chrastavy těžba rud. V 18. a 19. století se stala důležitým centrem textilního průmyslu. Dnes má Chrastava 6.200 obyvatel.

K nejcennějším památkám Chrastavy patří barokní Morový sloup z roku 1732 a Městská kašna z roku 1707 nacházející se na náměstí 1. máje spolu s radnicí z roku 1646. Dominantou města je Kostel sv. Vavřince. Do dnešní novogotické podoby byl přestavěn v letech 1866 – 1868.

Před kostelem lze spatřit pomník k Prusko – rakouské válce roku 1866. V Chrastavě můžete navštívit hned tři muzea. V Pobřežní ulici a na autobusovém nádraží je zachováno několik původních hrázděných staveb z konce 18. století. Na náměstí v historické budově z poloviny 17. století se nalézá Infocentrum, Městské muzeum,Městská galerie a Městská knihovna.

Na Bílokostelecké ulici lze zajít do Muzea historické hasičské techniky, jednoho z největších v ČR. Nelze opomenout Führichův dům z roku 1802, vybavený původním nábytkem. Jedná se o rodný dům akademického malíře Josefa Führicha. V prvním patře je ukázka betlémů, doklady o životě a tvorbě Josefa Rittera von Führicha a galerie , představující další slavné chrastavské rodáky.

V létě se můžete osvěžit na přírodním koupališti Sluníčko nebo si udělat výlet na Ovčí vrch či na Vysokou. Z obou kopců je krásný pohled na Chrastavu.

Zajímavé zpestření je svezení na Transborderu – visuté lávce nad řekou Nisa na ruční pohon v Andělské Hoře 3 km od Chrastavy.

Podrobné informace o otvíracích dobách muzeí a galerie, o památkách a tipech na výlety se dozvíte v infocentru na náměstí 1. máje nebo na telefonním čísle 485 143 161. Otevřeno je denně sedm dní v týdnu po celý rok od 9:00 – 12:00 a od 13:00 – 16:00 hodin. Těšíme se na Vaši návštěvu u nás v Chrastavě.

TRASA A – NÁMĚSTÍ – KOSTEL – VYSOKÁ –   WOTHANBURG – VÍTKOV – VÝHLEDY

V Chrastavě se nachází řada historických památek. Na náměstí 1. máje lze spatřit morový sloup z roku 1732. Barokní mariánské sousoší je vysoké sedm metrů a mezi osmi světci je nejvýše umístěna Panna Marie. Jeho autorem je některý z žáků Matyáše Brauna. Pískovcová kašna je z roku 1707 a na těžce čitelném reliéfu jsou uvedena jména starosty a radních, kteří se o její zřízení zasloužili. Naproti nelze přehlédnout budovu radnice Městského úřadu z roku 1646, která prošla celkovou rekonstrukcí v roce 2005. Na rohu náměstí můžete navštívit historickou budovu z 1. pol. 17. století, kde se nachází infocentrum, městské muzeum a městská galerie, ale také knihovna a obřadní síň.

V muzeu je umístěna stálá expozice o historii Chrastavy a okolí, v galerii je připravena na každý měsíc jiná výstava. Od budovy informačního centra se vydáte po modré značce přes most, který byl stržen povodní v roce 2010 a v roce 2012 byl obnoven. Původní secesní zábradlí bylo zachováno.

Dostanete se přes řeku Jeřici okolo sochy sv. Jana Nepomuckého ke kostelu sv. Vavřince.

Nejstarší zmínka o kostelu pochází z roku 1352. Do dnešní novogotické podoby byl vybudován v letech 1866 – 1868. Naproti kostelu si lze prohlédnout pomník padlým v prusko – rakouské válce roku 1866 i s popisnou tabulí obnovený v roce 2009. Před ZŠ ve Školní ulici stojí busta nejslavnějšího chrastavského rodáka Josefa Führicha (1800 – 1876), jehož rodný dům lze navštívit pod kostelem. Jedná se o hrázděnou stavbu z roku 1802 s původním nábytkem. Odtud pokračujete přes lávku a napojíte se na cestu, která vás dovede nahoru do osady Vysoká. Tady se můžete zastavit na Farmě Vysoká, kde chovají koně achalteke, ale také se občerstvit v místní restauraci nebo si domluvit prohlídku stájí. Na křižovatce pokračujte po žluté značce až nad obec Vítkov k replice středověké tvrze Wothanburg  z 12. století, postavené nadšenci v 90. letech 20. století. a stále budované.

Po žluté značce projdete Horním Vítkovem okolo opuštěného kostela Navštívení Panny Marie z roku 1671 polní cestou až ke křižovatce se zelenou značkou. Odtud se vám otevře úžasný panoramatický výhled na masív Ještědského hřebene, na Hvozd v Lužickývh horách, na Dlouhou horu, na Vápenný, ale dohlédnete i do Polska. Stoupejte dále rovně k lesu, kde vpravo narazíte na lesní cestu k vrcholu Výhledy (569 m n. m.). Tady kdysi stávala vyhlášená výletní restaurace, která však byla v roce 1948 zničena. Samotnému vrcholu vévodí čedičový ostroh a můžete zde nalézt kamenný triangulační bod z roku 1864. Výhledy jsou hraničním vrcholem s Polskem a uvažuje se zde o vybudování vyhlídky. Na zpáteční cestu se vydejte sestoupením  k vítkovskému kostelu. Odtud projdete dolů téměř celým Vítkovem až k pomníčku Antona  Pfohla, kde odbočíte doleva a dojdete k chrastavskému přírodnímu koupališti Sluníčko. Parkem pod kostelem se dostanete opět na náměstí.

TRASA B. – NÁMĚSTÍ – HASIČSKÉ MUZEUM – OVČÍ VRCH – ANDĚLSKÁ HORA – TRANSBORDER – HAMRŠTEJN – KRYŠTOFOVO ÚDOLÍ

Při návštěvě Chrastavy lze na náměstí 1. máje spatřit morový sloup z roku 1732. Mariánské sousoší je vysoké sedm metrů a mezi osmi světci je nejvýše umístěna Panna Marie. Je zde k vidění také sedm andílků. Pískovcová kašna je z roku 1707 a na těžce čitelném reliéfu jsou uvedena jména starosty a radních, kteří se o její zřízení zasloužili. V roce 2010 prošla celkovou rekonstrukcí. Nelze přehlédnout novou budovu radnice původně z roku 1646. Radnice byla zrekonstruovaná v letech 2000 – 2005 a slavnostně otevřena za přítomnosti prezidenta republiky Václava Klause. Na rohu náměstí můžete navštívit historickou budovu z 1. pol.. 17. století, kde se nachází infocentrum, městské muzeum a městská galerie, ale také knihovna a obřadní síň.

V muzeu je umístěna stálá expozice o  historii Chrastavy a okolí, v galerii je připravena na každý měsíc nová výstava. Od budovy informačního centra se vydáte

rovně přes náměstí k nově otevřenému mostu přes řeku Jeřici. Před sebou uvidíte kostel sv. Vavřince vybudovaný v novogotickém slohu v letech 1866 – 1868. Most přejdete a odbočíte vlevo do Pobřežní ulice, kde minete několik dochovaných hrázděných budov z konce 18. a počátku 19. století. Dojdete až  k Muzeu historické hasičské techniky. Toto muzeum vybudovali sami členové místního hasičského sboru svým neuvěřitelným úsilím v objektu bývalé panské sýpky z doby Josefa II. (2. pol. 18. stol.) a jedná se o druhé největší muzeum tohoto druhu v ČR. Bylo slavnostně otevřeno v roce 1997 a ve dvou patrech nabízí na 250 vystavovaných exponátů. K opravdovým raritám patří např. požární dělo, kterým se vyhlašoval poplach nebo dřevěná stříkačka z roku 1778. V budově je i restaurace Soptík, kde se lze po prohlídce občerstvit. Od muzea před mostem odbočíte doprava a pokračujete Pobřežní ulicí k první lávce vlevo. Tu přejdete a dostanete se na druhou stranu Nádražní ulice a pokračujete rovně nahoru okolo nově postavených domků. Zahnete doprava a vystoupáte až ke staré vodárně a soše sv. Jana Nepomuckého pod Ovčím vrchem. Kdo chce může pokračovat ve stoupání po žluté značce na vrchol Ovčí hory (496 m n. m.), odkud se mu naskytne úžasný pohled na Chrastavu. V 16. – 18. století měla Chrastava hrdelní právo a dokonce svého kata a na Ovčím vrchu bylo popraviště. My ale doporučujeme sestoupit Ještědskou ulicí  a okolo restaurace U Marušků se napojit na ulici Andělohorskou. Minete objekt v secesním slohu bývalé Textilany, který těsně sousedí s bývalou továrnou Elitex. V 19. století bývalo v Chrastavě až 20 textilních továren. Pokračujte obcí Andělská Hora, jejíž dominantou je kostel Panny Marie Sněžné. Jedná se původně o hornickou osadu ze 14. stol. Před vlakovým přejezdem mírně odbočíte vlevo, kde se napojíte na modrou značku. Příjemnou cestou podél Lužické Nisy dojdete okolo bývalé elektrárny k transborderu. Jedná se o visutou lávku nad řekou Nisou na ruční pohon, která byla zprovozněna po povodních v říjnu 2010. Po přeručkování na druhý břeh se prudkým stoupáním dostanete ke zřícenině strážného hradu Hamrštejn z roku 1357 s přírodní rezervací. Hrad byl dobyt a následně opuštěn v období husitských válek v roce 1455. K návratu můžete použít cestu vlakem. Železniční trať z Liberce do Chrastavy byla vybudována v roce 1859.

Chcete-li se vrátit pěšky, můžete po žluté značce vystoupat z druhé strany na Ovčí vrch a sejít zpět do Chrastavy. Ti zdatnější mohou pokračovat od transborderu  údolím říčky Rokytka až do Kryštofova Údolí. V samotném středu obce stojí od roku 1686 dřevěný roubený kostel sv. Kryštofa a barokní fara. Přístupná je i márnice. V hostinci U Kryštofa se můžete nejen občerstvit, ale i navštívit stálou expozici Muzea betlémů hraček. Na návsi je k vidění v zimních měsících obří  Jírův betlém a velkou raritou Kryštofova Údolí je místní vyřezávaný pohyblivý orloj. Za shlédnutí stojí i kamenný obloukový viadukt – technická památka. Alternativou k návratu je opět cesta vlakem nebo pěšky opět přes Andělskou Horu či na druhou stranu do Machnína.

Po náročném výletu můžete relaxovat v termálních lázních nad Chrastavou kde můžete využít bazén se slanou vodou, saunu, páru, masáže, vířivku, multifinkční vany.  Na Zámečku se můžete ubytovat i zajít do restaurace. V létě se lze osvěžit na přírodním  koupališti Sluníčko, ale do restaurace Sluníčko se dá zajít po celý rok. Jiné sportovní vyžití vám poskytne nové multifunkční hřiště,  kuželna a v zimě si zalyžujete v Andělské Hoře, kde je vybudován krátký vlek. Také kulturní život je v Chrastavě velmi bohatý. V Centru volnočasových aktivit v Turpišově ulici se konají různé kulturní akce, koncerty, besedy, videoglobusy. Fungují zde hudební, jazykové, výtvarné a pohybové kroužky. Naproti v digitálním kině se několikrát do týdne promítá, ale toto zařízení se využívá i pro hraní pohádek pro děti a na vystoupení divadelních souborů. Největší kulturní akcí v Chrastavě jsou třídenní Chrastavské slavnosti, které se konají každý rok na začátku června. Zkrátka v Chrastavě se nudit nebudete. Je na co se dívat, co navštívit, kde se ubytovat i najíst a možnost zajít do tří muzeí a na krásná místa. Podrobné informace získáte v chrastavském infocentru na náměstí.

TRASA I. – NÁMĚSTÍ – KOSTEL – VYSOKÁ –   WOTHANBURG – VÍTKOV – VÝHLEDY

Při návštěvě Chrastavy lze na náměstí 1. máje spatřit morový sloup z roku 1732. Mariánské sousoší je vysoké sedm metrů a mezi osmi světci je nejvýše umístěna Panna Marie. Pískovcová kašna je z roku 1707 a na těžce čitelném reliéfu jsou uvedena jména starostů a radních, kteří se o její zřízení zasloužili. Naproti nelze přehlédnout budovu radnice Městského úřadu z roku 1646. Na rohu náměstí můžete navštívit historickou budovu z 1. pol.. 17. století, kde se nachází infocentrum, městské muzeum a městská galerie, ale také knihovna a obřadní síň.

V muzeu je umístěna stálá expozice o  historii Chrastavy a okolí, v galerii je připravena na každý měsíc jiná výstava. Od budovy informačního centra se vydáte po modré značce přes nový most

přes řeku Jeřici okolo sochy sv. Jana Nepomuckého ke kostelu sv. Vavřince.

Nejstarší zmínka o kostelu pochází z roku 1352. Do dnešní novogotické podoby byl vybudován v letech 1866 – 1868. Naproti kostelu si lze prohlédnout pomník padlým v prusko – rakouské válce roku 1866 i s popisnou tabulí obnovený v roce 2009. Před ZŠ ve Školní ulici stojí busta nejslavnějšího chrastavského rodáka Josefa Führicha (1800 – 1876), jehož rodný dům lze navštívit pod kostelem. Jedná se o hrázděnou stavbu z roku 1802 s původním nábytkem. Odtud pokračujete přes lávku a napojíte se na cestu, která vás dovede nahoru do osady Vysoká. Tady se můžete zastavit na Farmě Vysoká, kde chovají koně achalteke, ale také se občerstvit v místní restauraci nebo si domluvit prohlídku stájí. Na křižovatce pokračujte po žluté značce až nad obec Vítkov k replice středověké tvrze Wothanburg  z 12. století, postavené nadšenci v 90. letech 20. století. a stále budované.

Po žluté značce projdete Horním Vítkovem okolo opuštěného kostela Navštívení Panny Marie z roku 1671 polní cestou až ke křižovatce se zelenou značkou. Odtud se vám otevře úžasný panoramatický výhled na masív Ještědského hřebene, na Hvozd v Lužickývh horách, na Dlouhou horu, na Vápenný, ale i do Polska. Stoupejte dále rovně k lesu, kde vpravo narazíte na lesní cestu k vrcholu Výhledy (569 m n. m.). Tady kdysi stávala vyhlášená výletní restaurace, která však byla v roce 1948 zničena. Samotnému vrcholu vévodí čedičový ostroh a můžete zde nalézt kamenný triangulační bod z roku 1864. Výhledy jsou hraničním vrcholem s Polskem a uvažuje se zde o vybudování rohledny. Na zpáteční cestu se vydejte sestoupením  k vítkovskému kostelu. Odtud projdete dolů téměř celým Vítkovem až k pomníčku Antona  Pfohla, kde odbočíte doleva a dojdete k chrastavskému koupališti Sluníčko. Parkem pod kostelem se dostanete opět na náměstí.

TRASA II. – NÁMĚSTÍ – HASIČSKÉ MUZEUM – OVČÍ VRCH – ANDĚLSKÁ HORA – TRANSBORDER – HAMRŠTEJN – KRYŠTOFOVO ÚDOLÍ

Při návštěvě Chrastavy lze na náměstí 1. máje spatřit morový sloup z roku 1732. Mariánské sousoší je vysoké sedm metrů a mezi osmi světci je nejvýše umístěna Panna Marie. Pískovcová kašna je z roku 1707 a na těžce čitelném reliéfu jsou uvedena jména starostů a radních, kteří se o její zřízení zasloužili. Naproti nelze přehlédnout zrekonstruovanou budovu radnice Městského úřadu z roku 1646. Na rohu náměstí můžete navštívit historickou budovu z 1. pol.. 17. století, kde se nachází infocentrum, městské muzeum a městská galerie, ale také knihovna a obřadní síň.

V muzeu je umístěna stálá expozice o  historii Chrastavy a okolí, v galerii je připravena na každý měsíc jiná výstava. Od budovy informačního centra se vydáte

rovně přes náměstí k nově otevřenému mostu přes řeku Jeřici. Před sebou uvidíte kostel sv. Vavřince vybudovaný v novogotickém slohu v letech 1866 – 1868. Most přejdete a odbočíte vlevo do Pobřežní ulice, kde minete několik dochovaných hrázděných budov z konce 18. a počátku 19. století. Dojdete až  k Muzeu historické hasičské techniky. Toto muzeum vybudovali sami členové místního hasičského sboru svým neuvěřitelným úsilím v objektu bývalé panské sýpky z doby Josefa II. (2. pol. 18. stol.) a jedná se o druhé největší muzeum tohoto druhu v ČR. Bylo slavnostně otevřeno v roce 1997 a ve dvou patrech nabízí na 250 vystavovaných exponátů. K opravdovým raritám patří např. požární dělo, kterým se vyhlašoval poplach nebo dřevěná stříkačka z roku 1778. V budově je i restaurace Soptík, kde se lze po prohlídce občerstvit. Od muzea před mostem odbočíte doprava a pokračujete Pobřežní ulicí k první lávce vlevo. Tu přejdete a dostanete se na druhou stranu Nádražní ulice a pokračujete rovně nahoru okolo nově postavených domků. Zahnete doprava a vystoupáte až ke staré vodárně a soše sv. Jana Nepomuckého pod Ovčí vrchem. Kdo chce může pokračovat ve stoupání po žluté značce na vrchol Ovčí hory (496 m n. m.), odkud se mu naskytne úžasný pohled na Chrastavu. My ale doporučujeme sestoupit Ještědskou ulicí  a okolo restaurace U Marušků se napojit na ulici Andělohorskou. Minete objekt v secesním slohu bývalé Textilany, který těsně sousedí s bývalou továrnou Elitex. Projdete obcí Andělská Hora, jejíž dominantou je kostel Panny Marie Sněžné. Jedná se původně o hornickou osadu ze 14. stol. Před vlakovým přejezdem mírně odbočíte vlevo, kde se napojíte na modrou značku. Příjemnou cestou podél Lužické Nisy dojdete okolo elektrárny k transborderu. Jedná se o visutou lávku nad řekou Nisou na ruční pohon, která byla zprovozněna po povodních v říjnu 2010. Po přeručkování na druhý břeh se prudkým stoupáním dostanete ke zřícenině strážného hradu Hamrštejn z roku 1357 s přírodní rezervací. Hrad byl dobyt a následně opuštěn v období husitských válek v roce 1455. K návratu můžete použít cestu vlakem. Železniční trať z Liberce do Chrastavy byla vybudována v roce 1859.

Chcete-li se vrátit pěšky, můžete po žluté značce vystoupat z druhé strany na Ovčí vrch a sejít zpět do Chrastavy. Ti zdatnější mohou pokračovat od transborderu  údolím říčky Rokytka až do Kryštofova Údolí. V samotném středu obce stojí od roku 1686 dřevěný roubený kostel sv. Kryštofa a barokní fara. Přístupná je i márnice. V hostinci U Kryštofa se můžete nejen občerstvit, ale i navštívit stálou expozici Muzea betlémů. Na návsi je k vidění v zimních měsících obří  Jírův betlém a velkou raritou Kryštofova Údolí je místní vyřezávaný pohyblivý orloj. Za shlédnutí stojí i kamenný obloukový viadukt – technická památka. Alternativou k návratu je opět cesta vlakem.

 
zpět
Webing.cz - webdesign, webhosting Infotip.cz - informační a vyhledávací server Copyright © 2008 - 2024 Tip na výlet