Cisterciácké opatství Vyšší Brod

(1691)

Vyšší Brod – pokladnice kulturních a přírodních krás – je historickým centrem nejjižnější oblasti Čech. Idylické městečko se rozkládá uprostřed kouzelné krajiny Šumavského podhůří a do Horních Rakous je to odtud jen co by kamenem dohodil. Mezi Vyšším Brodem a Lipenskou přehradou najdete pověstmi opředenou Čertovu stěnu, ohromující „kamenné moře“ Šumavy. Na vy-výšeném ostrohu nad Vltavou se tyčí proslulý vyšebrodský klášter. V dávné minulosti se v těchto místech přes řeku brodily obchodní karavany, dnes zde na lodičkách nadšeně pádlují všichni, již chtějí nejkrásnější úsek vltavského údolí dobýt na vlastní pěst.

Živoucí tradice...

Cisterciácké opatství Nanebevzetí Panny Marie je vskutku něco výjimečného. Zvony tu vyzvánějí ze štíhlé bílé věže, vévodící vyšebrodské krajině, a hlásají, že klášter založili mocní Rožmberkové roku 1259 jako důstojné místo svého posledního odpočinku. Za milostným obrazem Madony vyšebrodské sem do gotického chrámu putovaly ve středověku nesčetné zástupy poutníků. Mniši se do kláštera vrátili po sametové revoluci ´89, aby ve Vyšebrodu žili, pracovali a modlili se podle Benediktovy Řehole, jak tomu bylo po celá staletí. V oáze duchovního klidu ukazují návštěvníkům vzácné poklady minulosti a vypravují o jejich pohnutém osudu. Opulentní rokoková knihovna se svými 70 000 knižními tituly, které byly vázány přímo pro vyšebrodský klášter do zlacené kůže, se do dnešních dnů dochovala jakoby zázrakem. V budově barokního opatství nabízí výlet do historie poštovnictví známé Poštovní muzeum.

Součástí chrámového pokladu je i legendární kříž zvaný Závišův, jenž bývá staven naroveň Českých korunovačních klenotů. V nitru tohoto skvostného relikviáře, zhotoveného královskými šperkaři na úsvitu 13. věku z ryzího zlata a neobvykle vysokého počtu drahokamů i perel, je uložena relikvie nad jiné významná: ostatek dřeva Svatého Kříže. Kdo vyšebrodskému kříži pohlédne tváří v tvář, bude osvícen jeho jasem a pochopí, co je splendor mysticus – mystická záře. Vyšší Brod se právem chlubí dvojnásobným titulem národní kulturní památky, kterými jsou samotný klášter i jeho skvostný zlatý kříž.

K úchvatným výletním cílům vedou dobře značené turistické trasy, cyklostezky i naučné stezky. Specifická vzdušná proudění proslavila Vyšebrodsko svými nadmíru blahodárnými účinky, jež předčí leckteré vzdušné lázně. Procházkou po Opatské stezce I. se prastarým lesem kolem vodního náhonu dostanete k šumějícím vodopádům sv. Wolfganga. Jejich zvláštní krása učarovala i ledňáčkům.

Více na http://www.klastervyssibrod.cz a http://www.mestovyssibrod.cz    
zpět
Webing.cz - webdesign, webhosting Infotip.cz - informační a vyhledávací server Copyright © 2008 - 2021 Tip na výlet