Dobříkov u Ústí nad Orlicí

(1680)

Zajímavá lidová dřevěná stavba s věží a střechou krytou šindelem byla postavena v roce 1679 ve Velké Kopani na Podkarpatské Rusi. Roku 1857 byl kostel přenesen do Chlomce (dříve Homlovec) u Sevljuše.

Do Dobříkova byl kostelík převezen senátorem Václavem Klofáčem v roce 1930, značně poškozený a s neúplnou věží. Po jeho obnově a opětovném postavení byl v roce 1931 předán církvi československé husitské.

Kostel je postaven z ručně tesaných dubových fošen v byzantsko-gotickém slohu. Uvnitř se nalézají řezané loggie s lidovými ornamenty. Stavba je 15 m dlouhá, 6 m široká a 17 m vysoká. Vedle vchodu v předsíni jsou vyryta azbukou jména čtyřiceti kně-ží, kteří v kostele sloužili. První část kostela je tzv. babín, kde stávaly při pravoslavné mši ženy. Hlavní loď byla určena jen mužům.

Součástí mobiliáře je rokokový ikonostas a velké množství pravoslavných ikon. Tepané dveře navrhla a zhotovila Masarykova odborná škola v Litomyšli. Okna vyrobil sklářský ústav v Hradci Králové. Kostelík je výraznou dominantou obce a je zapsán do seznamu nemovitých kulturních památek Pardubického kraje.

Zajímavých sakrálních staveb najdeme v celém regionu mnoho, ale přesto nám dovolte připomenout i jednoduché smírčí kříže. Každý z nich připomíná nějakou lidskou tragédii a viníkův pokus získat odpuštění.

Pokud na některý z nich při svých cestách narazíte, postůjte u něj alespoň krátkou chvíli v krátkém zamyšlení. Prý se tak "nabíjí" vaše vnitřní energie.
zpět
Webing.cz - webdesign, webhosting Infotip.cz - informační a vyhledávací server Copyright © 2008 - 2018 Tip na výlet