Helvíkovice

(1690)

Obec Helvíkovice se rozkládá nedaleko Žamberka v údolí Divoké Orlice a podél staré „ císařské silnice „. Od Žamberka je její střed vzdálen necelé 2 km západním směrem. Byla založena v první polovině 14. stol. na litickém panství u staré cesty z Čech do Kladska u brodu přes Divokou Orlici. Její pojmenování je odvozeno z osobního jména Helvík. Snad se tak jmenoval vedoucí kolonistů, který původní ves zakládal. Prvním písemným dokladem o Helvíkovicích je kupní smlouva z roku 1365, kterou prodává Jan z Lichtenburka litické panství Jindřichovi z Lipé. Od roku 1850 se stávají Helvíkovice samosprávnou obcí. V souvislosti s integrací obcí je obec od roku 1975 sloučena s městem Žamberk, od listopadu 1990 se opět stávají Helvíkovice samostatnou obcí.
zpět
Webing.cz - webdesign, webhosting Infotip.cz - informační a vyhledávací server Copyright © 2008 - 2024 Tip na výlet