Hrad Bouzov

(1664)

Romantický hrad Bouzov vznikl někdy na počátku 14. století. Za třicetileté války byl císařským vojskem opuštěn. V roce 1645 Švédy pobořen. Od poloviny 14. století do roku 1695 hrad vícekrát změnil majitele. Uvedeného roku získal Bouzov řád německých rytířů, ale následujících 200 let se o něj příliš nestaral. Teprve rozhodnutím velmistra řádu, arcivévody Eugena Habsburs-kého, došlo v letech 1896 - 1901 k radikální přestavbě. Na tomto hradě se natáčela Pyšná princezna, Arabela, O létajícím ševci a jiné pohádky.

http://www.mapy.cz/s/5BjO

Prohlídkové okruhy:

1. okruh: klasický prohlídkový okruh, 60 min., max 30 osob, vhodný při první návštěvě hradu, pro hromadné skupiny a rodiny s dětmi. Přístupna od r. 1912, částečně doplněná a rozšířená, podává ucelený obraz o interiérech hradu.
2. okruh: velký prohlídkový okruh včetně bývalých depozitářů a provozních prostor hradu, 100 min, max 25 osob, klasický okruh rozšířený o prostory dříve nepřístupné - komplex hradní kuchyně, pokoje služebnictva, soukromé apartmá posledního majitele hradu. Vhodný pro návštěvníky s hlubším zájmem o historii.
3. okruh: doplňková trasa, 60 min, max 12 osob, vhodný jako doplnění obou předchozích při opakované návštěvě hradu. Vede prostorami původně neurčenými návštěvníkům (hradní sklepení, půdy, místnost hradní stráže, tajná chodba), má atmosféru romantiky a výjimečnosti.
4. okruh: zámecká trasa, 50 min., max 12 osob, interiérová instalace 15 pokojů v předhradí ve stylu bydlení nižní úřednické šlechty (modrý pokoj, zelený salon, růžová ložnice, knihovna, dámský salon…).

Speciální okruh – vhodný jako doplnění obou předchozích při opakované návštěvě hradu. Vede prostorami původně neurčenými návštěvníkům (hradní sklepení, půdy, místnost hradní stráže, tajná chodba), má atmosféru romantiky a výjimečnosti.

Expozice legendárních rytířů

Zámecká trasa - Interiérová instalace 13 pokojů v předhradí ve stylu bydlení nižní úřednické šlechty (modrý pokoj, zelený salon, růžová ložnice, knihovna, dámský salon....)

Otevírací doba:

duben a říjen - víkendy a svátky - 9,00 - 15,00

květen a září - denně mimo pondělí - 9,00 - 16,00

červen až srpen - denně mimo pondělí - 9,00-18,00

 http://www.michael-web.eu/images_Fotogalerie/images_budovy/Hrad_Bouzov_2006_01.JPG
zpět
Webing.cz - webdesign, webhosting Infotip.cz - informační a vyhledávací server Copyright © 2008 - 2024 Tip na výlet