Hrad Brumov

(1664)

Od r. 2000 je hrad zásluhou Města Brumov-Bylnice a Valašské nadace zpřístupněn veřejnosti se stálými expozicemi o historii hradu, místa a s krátkodobými tematickými výstavami života na jihovýchodním Valašsku. Po celou sezonu hrad ožívá různými dobovými akcemi, divadlem, hudbou, akcemi pro děti a společenskými událostmi. Stal se jedním z center kultury jak v samotném městě, tak i v širokém okolí jihovýchodního koutu Valašska. Zajímavostí je provádění svatebních obřadů v areálu hradu. Zřícenina hradu je turisticky přístupná od dubna do října po celý týden mimo pondělí. Mimo sezonu lze navštívit celoročně otevřené Městské muzeum v podhradí s informacemi a fotografiemi z historie hradu. Veškeré informace o kulturním dění na hradě, návštěvních podmínkách a kontaktech lze najít na www.hradbrumov.cz.

Hrad Brumov, historie a současnost

 

Brumovský hrad stojí na návrší při vstupu do Vlárského průsmyku na hranici se Slovenskem, na místě dřevěného hradiště z 1. stol. př. n. l. stojícího při obchodní stezce z Uher na Moravu. Pozdně románský královský hrad byl zbudován nejspíše počátkem 13. století Přemyslem Otakarem I. jako obrana zemí českých před uherskými Arpádovci. První zmínku o hradě máme z roku 1224. V královské opavské listině je jmenován Svěslav jako purkrabí brumovský. Dále byl zmíněn v královské listině o tišnovském klášteře r. 1255 brumovský kastelán Smil z Obřan. Na přelomu 13. a 14. století odolává hrad náporu Kumánů a Matúše Čáka Trenčanského. V roce 1342 pobývá na hradě markrabě Karel a v 15. století za husitských válek byl v držení jak Kališníků, tak v Zikmundově. Ten zde datuje roku 1421 dvě listiny. Opevňování hradu pokračuje v polovině 15. století Cimburky a končí v 16. století renesanční přestavbou a výstavbou dolního hradu Meziříčskými z Lomnice. Od počátku 16. století přechází z královského držení do vlastnictví šlechty. V 17. a na počátku 18. století odolává největším ozbrojeným konfliktům - vzpoury Valachů, třicetiletá válka, vpády Tatarů a Turků, drancování Kuruci - uherskými vzbouřenci. Po dvou zničujících požárech v letech 1760 a 1820, nemaje již pevnostního významu, je v r. 1827 natrvalo opuštěn a mění se v ruinu.

Držitelé a majitelé hradu Brumov: Smil z Obřan (1255-1273), Oldřich z Hradce (1294-1303), Zikmund (1421 a 1425), Boček ml. z Kunštátu (1424), Barbora – manželka Zikmunda -purkrabí Pankrác ze Sv. Mikuláše (1426-1440), Cimburkové (1441-1468), Matyáš Korvín (1468-1474), Podmaničtí z Podmanína (1474-1519), Meziříčští z Lomnice (1519-1574), Kavkové z Říčan (1574-1622), Apponyiové (1622-1626), Forgáčové (1626-1662). Panství rozdělené na více částí vlastní Iléšházyové, Selbové, Jiří Szelepcseny, Podstatští, Bartodějští, Orsini-Rosenbergové, Waldorfové ( 1662-1727), naposledy Iléšházyové (1727-1835).

V novodobé historii probíhal v letech 1976-1989 ve zřícenině hradu rozsáhlý archeologický průzkum a zajišťovací práce. Podařilo se objevit a odkrýt studnu až do hloubky 9,5 m, provedly se sondáže na nádvořích až do hloubky 15 m. Výsledkem bylo odkrytí původních dlažeb, hradeb, zdí a sklepních prostor.

Od r. 2000 je hrad zásluhou Města Brumov-Bylnice a Valašské nadace zpřístupněn veřejnosti se stálými expozicemi o historii hradu, místa a s krátkodobými tematickými výstavami života na jihovýchodním Valašsku. Po celou sezonu hrad ožívá různými dobovými akcemi, divadlem, hudbou, akcemi pro děti a společenskými událostmi. Stal se jedním z center kultury jak v samotném městě, tak i v širokém okolí jihovýchodního koutu Valašska. Zajímavostí je provádění svatebních obřadů v areálu hradu.

Zřícenina hradu je turisticky přístupná od dubna do října po celý týden mimo pondělí. Mimo sezonu lze navštívit celoročně otevřené Městské muzeum v podhradí s informacemi a fotografiemi z historie hradu.

Veškeré informace o kulturním dění na hradě, návštěvních podmínkách a kontaktech lze najít na www.hradbrumov.cz.
zpět
Webing.cz - webdesign, webhosting Infotip.cz - informační a vyhledávací server Copyright © 2008 - 2018 Tip na výlet