Hradec nad Moravicí

(1664)

Po krátkém období polské nadvlády nad Moravou přechází tato do rukou Přemyslovců, kteří někdy v polovině 11. století vybudovali ve střední části ostrohu svůj knížecí hrad. Z té doby pochází také první historická zmínka o Hradci, sídle zeměpanské správy. Listina olomouckého biskupa Oty z roku 1078 vypovídá o tom, že hradisko střežilo frekventovanou obchodní cestu z Moravy přes Oderské vrchy do Polska a pod Hradcem bylo vybíráno mýto a clo. Knížecí hrad byl zničen mohutným požárem neznámé příčiny a Přemysl Otakar II. proto zhruba v polovině 13. století zahájil výstavbu nového gotického hradu.

Historie zámku Hradec nad Moravicí 

Opevňovací systém známe z popisu zámku z roku 1570, kterému odpovídají i terénní zjištění. Existovaly tři hradební okruhy ze severu na jih. V záznamu v tzv. Knurrově kronice z 1. poloviny 19. století je zachycen popis pevnostní situace gotického hradu: byl obehnán mohutnými hradbami, měl strážní věže, na přední i zadní straně byl chráněn trojitými náspy a valy s pevnými branami a padacími mosty přes hradní příkopy. Výstavba nového hradu s důmyslnou fortifikační soustavou pomohla Hradci zajistit si dlouhodobě mimořádné správní a vojenské postavení v kraji, a to i v situaci, kdy jeho hospodářský význam ustoupil od 13. století prosazující se Opavě. Hradec byl také významným centrem duchovní správy, sídlem arcijáhenství a poté děkanství.

 

Otevírací doba v sezóně 2009

duben, říjen a prosinec: pouze soboty, neděle a svátky – 9.00 – 16.00 hod.

květen až září: denně mimo pondělí – 9.00 – 17.00 hod.

 Mimosezónní prohlídky pro skupiny nad 20 osob je možné domluvit telefonicky na čísle 553 783 444.

 

zdroj: NPÚ
zpět
Webing.cz - webdesign, webhosting Infotip.cz - informační a vyhledávací server Copyright © 2008 - 2018 Tip na výlet