Jaderná elektrárna Temelín

(1692)

Jaderná elektrárna Temelín leží přibližně 24 km od Českých Budějovic a 5 km od Týna nad Vltavou. Elektřinu vyrábí ve dvou výrobních blocích s tlakovodními reaktory VVER 1000 typu V 320. Je nejmodernější jadernou elektrárnou v Evropě.

V bezprostřední blízkosti Jaderné elektrárny Temelín stojí renesanční
zámeček Vysoký Hrádek. V jeho prostorách návštěvníci neuvidí nic z toho, co
v zámcích obvykle nacházejí, a přesto se stal turistickým cílem jihočeského
regionu. Právě sem je totiž umístěno informační centrum temelínské
elektrárny.

Krátce z historie zámečku

V historických záznamech stojí, že vladycký dvůr a později i tvrz vybudovali
páni ze Březí, kteří pocházeli ze dvora Knín a Býšov. První zpráva hovoří o
Albertu ze Březí, který zemřel v roce 1367. Tvrz zdědil syn Svatomír a po
něm to byli další dva synové Alberta, Smil a Bušek.
V období pohusitském, poté, co rod vladyků z Březí vymřel, zdědili tvrz
Hrádek jim příbuzní vladykové z Býšova. V roce 1440 se objevuje jméno
Oldřich z Býšova a poté v letech 1507 a 1517 Jindřich z Býšova, jindy zvaný
též z Březí.

Kolem roku 1520 získali Hrádek i s okolními vesnicemi bratři Jan a Mikuláš
Rendlové z Úšavy a od nich jej v roce 1526 koupil Jan Nebřehovský z
Nebřehovic za 1000 kop grošů českých. Ve vlastnictví Nebřehovských pak
zůstalo panství až do roku 1556, kdy Ondřej Nebřehovský z Nebřehovic a na
Pyšelích, nejspíše Janův syn, Hrádek prodal za 2825 kop pražských grošů
rytíři Zikmundu Malovci. Zikmundem nastoupil v držení Hrádku rod, jenž ho
pak vlastnil až do 19. století.
Zámeček před zničením zachránila kupní smlouva uzavřená v roce 1994 mezi
akciovou společností ČEZ a potomky posledních majitelů Divišovými, kteří
objekt získali v restituci zpět. Zámeček po rozsáhlé stavební rekonstrukci
začal od října 1997 opět sloužit veřejnosti jako informační středisko
temelínské elektrárny.

Vstupujete do informačního centra

V podkroví zámečku je umístěn moderně vybavený kinosál. Exkurzi v
informačním centru zahajuje film Cesta za Sluncem. Co se pod názvem skrývá,
to ale předem neprozradíme. Při besedě s průvodkyní se prostřednictvím
počítačových ukázek a animací seznámíte s funkcí jaderné elektrárny, s
hlavními zařízeními, i se základy reaktorové fyziky a bezpečnosti.
Součástí programu je projekce 3D filmu "Uskutečněná utopie", ve kterém se
podíváte do nejzajímavějších částí elektrárny, kterými jsou bezesporu sklad
čerstvého paliva, reaktorový sál a strojovna výrobního bloku.

Poutavý exponát představuje mlžná komora. Na vlastní oči se přesvědčíte, jak
je naše okolí, ve kterém žijeme, doslova prošpikováno částicemi kosmického a
dalšího přírodního ionizujícího záření.

V prvním patře zámečku je zájemcům k dispozici rozsáhlá expozice. V severním
křídle objektu se můžete seznámit, jak je vlastní téma jaderné energetiky
spojeno s příbuznými a sousedními obory - s pojmem energie, s různými
možnostmi získávání jejích vhodných forem i s historickými a fyzikálními
souvislostmi (sál č. 1, 2). Větší pozornost je pak věnována energii ukryté v
hmotě - energii jaderné, principům jejího uvolňování (sál č. 3) a nakonec i
celému palivovému cyklu (sál č. 4).
 
Vše o Temelínu

Druhá část expozice v jižním křídle objektu je věnována temelínské
elektrárně, jejímu okolí (sál č. 5), funkčnímu uspořádání, nejdůležitějším
zařízením a tématům vztahujícím se k provozu elektrárny (sál č. 6).
 
Na prostorových modelech si prohlédnete zastavovací plán, který představuje
rozmístění provozních objektů v areálu elektrárny, hlavní výrobní blok,
který v řezu ukazuje nejdůležitější zařízení, jaderný reaktor, který tvoří
hlavní část primárního okruhu i jaderné palivo, které se v reaktoru štěpí.
Kromě toho si můžete otestovat své znalosti při zábavném kvízu, seznámit se
s vybranými prostorami elektrárny ve virtuální procházce na PC nebo si
vyzkoušet provozovat výrobní blok na počítačovém simulátoru.
Celou expozicí návštěvníky doprovodí školený personál. Na závěr prohlídky
Vám nabídneme informační tiskoviny a brožury (sál č. 7).

Za kulturou a odpočinkem

Součástí naší nabídky jsou i doprovodné výstavy výtvarníků a fotografů.
K relaxaci a odpočinku nabízíme možnost návštěvy parku, ve kterém je zámeček
Vysoký Hrádek umístěn. Krajinářský park z 1. třetiny 19. století se
soustavou rybníků je přístupný denně od 1. dubna do 31. října.

Do informačního centra zveme každého, kdo má zájem se o temelínské
elektrárně a jejím provozu něco dozvědět. Nejčastějšími návštěvníky jsou
školy, pro něž je exkurze vhodná i jako možné doplnění a zpestření učiva
fyziky nebo chemie. Každá beseda je připravena tak, aby odpovídala věkové
úrovni i zájmu konkrétní skupiny. Návštěvu můžeme tedy doporučit již od
prvních tříd ZŠ.
Pro střední a vysoké školy, firmy a technickou veřejnost připravujeme
samozřejmě také odborněji zaměřené exkurze, které mohou být, pokud to
podmínky umožní, spojené i s návštěvou vlastního areálu elektrárny.

Pro zájemce o volnou prohlídku a individuální návštěvníky je informační
centrum otevřeno každý den (včetně sobot a nedělí) od 9.00 do 16.00 hod., v
červenci a srpnu od 9.00 do 17.30 hod. Individuálním návštěvníkům nabízíme
prohlídku expozice a program v kinosále (kinosál je přístupný pouze tehdy,
pokud zrovna neprobíhá exkurze předem objednané skupiny. Pokud chcete mít
jistotu, že kinosál bude v daný den a hodinu volný, prosím kontaktujte nás.
Obvyklé časy začátků programu v kinosále jsou: 9.30 h., 11.00 h., 12.30 h.,
14.00 h., v červenci a srpnu v červenci a srpnu 9:30 h., 11:00 h., 12:30 h.,
14:00 h. a 15:30 h.). Exkurze v informačním centru elektrárny Temelín je pro všechny návštěvníky zdarma. 
zpět
Webing.cz - webdesign, webhosting Infotip.cz - informační a vyhledávací server Copyright © 2008 - 2017 Tip na výlet