JAROMĚŘ

(1690)

JAROMĚŘ Název východočeského města je odvozen od přemyslovského knížete Jaromíra. Jaroměř leží na soutoku tří řek – Labe, Úpy a Metuje – a říká se o ní, že je městem zahrad a parků. Mezi významné památky města patří Chrám sv. Mikuláše z pozdní jagellonské gotiky, který zdobí barokní oltář od Martina Krupky a krypta s mumiemi jaroměřských měšťanů. Dominantou jaroměřského náměstí je Mariánský sloup, jež byl postaven v letech 1723-1727 a je významným dílem Matyáše Bernarda Brauna a jeho sochařské dílny.


Mezi významná muzea patří Městské muzeum – národní kulturní památka Wenkeův dům, moderní stavba obchodního domu proslulého architekta Josefa Gočára patří mezi architektonické skvosty a řadí se mezi významné památky evropské architektury. Stálou expozici zaměřenou na architektu, dobový interiér a prvorepublikovou obchodní činnost rodiny Wenkeových doplňuje výstava věnovaná významným umělcům – jaroměřským rodákům. Muzeum pravidelně obměňuje tematicky zaměřené programy. Muzeum magie, jediné muzeum svého druhu v Evropě, dokumentuje historii od vzniku čarování, magie a kouzel a doklady o kočovných kouzelných divadlech. Železničním muzeum připomíná atmosféru doby, kdy železnici vládla pára. Mezi exponáty se nachází parní lokomotivy či vozy. Expozice je obohacena množstvím železničních doplňků a reálií.

K Jaroměři přiléhá také císařské pevnostní město Josefov, které svou unikátností láká nejen turisty, ale i filmové tvůrce. Pevnost byla postavena v letech 1780–90 před pruským nepřítelem. Empírové budovy jsou obklopeny mohutným systémem hradeb a obranných příkopů. Největším lákadlem je podzemní obranný systém. Prohlídková trasa je dlouhá 1 km a seznamuje návštěvníky se způsoby podzemního boje a technickou vyspělostí tehdejších vojenských inženýrů. V rámci all inclusive vstupenky můžete mimo Bastionu I a podzemí (podzemní chodby, sochy M.B. Brauna a obytné kasematy) dále navštívit  První vojenskohistorické muzeum M. Frosta (exponáty k válečným událostem z celého světa), Muzeum W. Matušky (sbírka desítek předmětů, které Matušku připomínají), Bastion IX (výstava „Josefov za světové války“ a sbírka traktorů a výstava kanonů a dělostřelecké munice), Traxlerova sýpka (sbírka situačních plánů bastionových pevností v Čechách a expozice „Zdravotnická služba armád za světových válek“), Ravelin XIV (artefakty vztahující se k historii pevnosti a dělostřelecké kasematy s replikami kanónů) a Muzeum v Zásobovacím úřadě (expozice představuje vývoj Jaroměře a císařské pevnosti Josefov).
zpět
Webing.cz - webdesign, webhosting Infotip.cz - informační a vyhledávací server Copyright © 2008 - 2018 Tip na výlet