KLÁŠTER MILEVSKO

(1691)

Premonstrátský klášter Milevsko Místo s tisíciletou sakrální tradicí a jedinečnou atmosférou. Národní kulturní památka - nejstarší a nejrozsáhlejší klášter a jediná románská bazilika Jižních Čech, jedna z nejcennějších románských staveb u nás. Archeologické výzkumy zde odhalily středověkou stavební huť, v níž se vyráběly dlaždice se vzory, které nemají v křesťanském umění Evropy obdoby.

Premonstrátský klášter Milevsko

byl před více než osmi sty lety založen na místě, odedávna vnímaném jako posvátné. Pod vedením prvního opata Jarlocha, považovaného za pokračovatele Kosmovy kroniky, se brzy stal centrem duchovního, kulturního a hospodářského života v kraji.

Přestože později musel klášter čelit řadě dramatických situací, nikdy toto postavení zcela neztratil. Přečkal ničivé husitské nepokoje, období, kdy se v jeho správě střídaly šlechtické rody, josefinské reformy i komunistickou snahu o likvidaci řeholního života.

Bratři z řádu premon­strátů, kteří svůj klášter od roku 1990 znovu spravují, mu dnes vracejí původní smysl: spolu s obnovu řeholního života a pastorační činností v okolních farnostech zde pořádají řadu kulturních akcí pro širokou veřejnost. Klášter si můžete prohlédnout s průvodcem, každý z prohlídkových okruhů trvá přibližně 45 minut.

 

První prohlídkový okruh

Cesta sakrálními stavbami milevského kláštera je současně procházkou dějinami architektury. Představuje románskou baziliku Navštívení Panny Marie a rajský dvůr původního kláštera, gotickou opatskou kapli, hřbitovní kostel sv. Jiljí s románskou zvonicí a překrásnou gotickou klenbou „milevského typu". Končí na druhém nádvoří s nově opravenými budovami rene­san­čního zámečku a barokní lesní správy, ve níž dnes sídlí Milevské muzeum.

 

Druhý prohlídkový okruh

Nahlédnutí do dějin a současnosti řádu premonstrátů u nás i  ve světě a každodenního života řádových bratří.

Seznamuje návštěvníky s Kosmovým pokračovatelem, prvním milevským opatem Jarlochem, a dalšími významnými osobnostmi řádu premonstrátů. V barokní prelatuře navštívíte historické interiéry klášterní lesní správy, pokoje pana opata a kapli s oltářem Čtrnácti svatých pomocníků. V Latinské škole si můžete prohlédnout expozici barokní knihovny se vzácnými tisky a kopie středověkých dlaždic s unikátními vzory. Prohlídka končí na prvním nádvoří, pod slunečními hodinami na budově dnešního konventu.
zpět
Webing.cz - webdesign, webhosting Infotip.cz - informační a vyhledávací server Copyright © 2008 - 2021 Tip na výlet