Klášterec nad Orlicí

(1691)

Na okraji obce nalezneme gotický jednolodní kostel sv. Kříže pocházející pravděpodobně ze 3 čtvrtiny 13 století. Podle buly papeže Bonifáce VIII. z 15 prosince 1295 patřil jako klášterní kostel P. Marie ke klášteru řádu křižovníků s červeným srdcem cyriáků, známému pod jménem Orlitz (Orlík). Roku 1421 byl klášter i s přilehlou osadou vypálen.

Z celého komplexu staveb byl zachráněn pouze kostel, opravený v letech 1452 - 53 v pozdně gotickém slohu.

Raritou je jihozápadní nároží, kde byly při opravě v padesátých letech 20 století objeveny malby s českými nápisy z druhé poloviny 15 století. Malby představují dva čerty, spíše čertíky, s ocasy a podivně tvarovanými rohy, tak trochu připomínajícími antény. (Vidět je pan Däniken, tak má určitě o čem psát.)

Význam kreseb se zatím nikomu nepodařilo vysvětlit. Ani to, kdy byly vytvořeny, proč byly umístěny na církevní stavbu, ani proč je nedala katolická církev ihned odstranit. Uvnitř kostela byl na vítězném oblouku restaurátory objeven nápis následujícího znění: "Chrám tento Nejsv. a nerozdílné Trojice Boží vystavěn jest v Létu 453 od Narození Božíhoc."

Pokud je letopočet uveden správně a nejedná se o rok 1453 , byl by to nejstarší křesťanský stánek v Čechách, i když samozřejmě ne v této dochované architektonické podobě. Uvažuje se o možném vlivu věrozvěstů z okruhu sv. Martina z Panonie nebo o působení iroskotských křesťanských misií, přicházejících na naše území ze severu. (Otázka pro odborné badatele.)

V předkřesťanských dobách zde patrně stávala pohanská svatyně, což byl pravděpodobně důvod zájmu prvních misionářů. Někde pod podlahou nebo ve zdivu kostela je údajně zazděn starý pohanský obětní oltář. V okolí stavby byly vykopány hliněné popelnice z žárového pohřebiště a základy původního kláštera.
zpět
Webing.cz - webdesign, webhosting Infotip.cz - informační a vyhledávací server Copyright © 2008 - 2021 Tip na výlet