Klenová

(1664)

Hrad pochází z 2. poloviny 13.století. Dnešní podoba hradního paláce byla vytvořena v době Lucemburků. Za Přibíka z Klenového na nejvíce ohrožené straně svah staršího valu obezděn mohutnou zdí, před ní byl vyhlouben druhý příkop a navršen další val. Zhruba od poloviny 17. století začíná hrad pustnout. Obnova zříceniny v duchu dobového romantismu byla započata v roce 1832, kdy panství zakoupil hrabě Eduard Stadion – Thannhausen. V roce 1963 byla na Klenově zřízena galerie výtvarného umění.

http://www.mapy.cz/s/5AWt


 
 
zpět
Webing.cz - webdesign, webhosting Infotip.cz - informační a vyhledávací server Copyright © 2008 - 2018 Tip na výlet