Nejstarší kamenný most v ČR v Písku

(1680)

Kamenný most v Písku je nejstarším dochovaným mostem v Česku (o primát nejstaršího mostu ve střední Evropě zápasí s kamenným mostem v Řezně v Německu, který byl však celý stržen při povodni a znovu postaven). Most byl vybudován zřejmě koncem 13. století během vlády Přemysla Otakara II. První písemné záznamy o mostu však pocházejí až z roku 1348, kdy se o něm zmiňuje Karel IV., který výnosem nařídil, že pokuty vybírané v městě musí být používány na jeho údržbu. Zajímavostí je, že byl stavěn na suchu. Až po jeho dostavbě byla řeka uměle převedena do nového koryta, které procházelo pod mostem. Most se stal důležitou spojnicí na solné stezce, která spojovala baltské oblasti se Středomořím. Most je dlouhý 109,75 m včetně zdí na levém předmostí a široký 6,25 metrů. Most stojí na 6 pilířích a je tvořen 7 oblouky. Jeden z krajních oblouků je větší než zbylé, tento oblouk byl určený k proplouvání vorů. Původní most míval na svých koncích 2 mostní věže, které se do současnosti nedochovaly. Je postaven v gotickém slohu a jsou na něm umístěny repliky barokních soch a kříže.
zpět
Webing.cz - webdesign, webhosting Infotip.cz - informační a vyhledávací server Copyright © 2008 - 2018 Tip na výlet