Nový Bor – brána Lužických hor, město skla, zeleně a zahrad

(1690)

Právě tyto přívlastky nejlépe charakterizují atraktivitu Nového Boru. První mu dala do vínku příroda, další získal ve své krátké, ale svým způsobem jedinečné historii.

Město leží 360 m n.m. a jeho osud byl již od konce 17. století spojen se sklářským průmyslem. Vzniku sklářské výroby a dalšímu vývoji napomohla výhodně zvolená poloha při císařské silnici Praha – Rumburk – Žitava (1753) a zhruba o sto let později i železnice (1869).

Město je položené do zalesněné, kopcovité krajiny podhůří Lužických hor, takže poskytuje mnoho možností letní i zimní turistiky. Hlavní architektonickou památkou je chrám Nanebevzetí Panny Marie z 18. století se vzácnými rokokovými varhanami, přenesenými sem z pražského kostela sv. Karla Boromejského. Historický vývoj města je úzce spjat s Marií Terezií a hrabětem Josefem Kinským, z jehož popudu právě Marie Terezie povýšila dne 26. února 1757 Nový Bor na město. To se tak stalo ve své době jedním z nejmenších a nejmladších měst na severu Čech.

Už roku 1754 se v Boru ustavila první kompanie obchodníků se sklem, která působila až do roku 1835 a pomohla městu získat světovou sklářskou proslulost. V současné době v Novém Boru pracuje několik sklářských hutí, řada malíren, sklářských studií a sklářských výtvarníků. Doporučujeme navštívit Sklářské muzeum, místní galerie, případně sklářská studia, kde uvidíte sklářské řemeslo na vlastní oči.

Město je známé i Rumburskou vzpourou v květnu 1918, která byla pod městem ukončena porážkou a následně popravou 7 účastníků za plotem Lesního hřbitova. Dnes tu stojí žulový památník a na hřbitově v jeho blízkosti je sedm hrobů se jmény popravených.

Město je také mimořádně spjato s Bedřichem Egermannem (1777 – 1864), nejvýznamnější osobností českého sklářství. Zasloužil se o mnoho technologických vynálezů v oblasti skla, např: achátového skla, lithyalinového skla, biskvitového a perleťového emailu. Jeho nejvýznamnější vynález „červená lazura“ se pod tradičním označením vyrábí dodnes.

Dům, ve kterém B. Egermann žil, stojí na náměstí Míru. Kolekci svého skla věnoval také Národnímu muzeu v Praze.

Turistické zajímavosti v Novém Boru:


Sklářské muzeum Nový Bor - ve své expozici představuje sbírky hutně tvarovaného, broušeného, rytého a malovaného skla od 17. století do současnosti, doplněné o modely sklářských dílen. Mimo stálých sbírek muzeum představuje veřejnosti i výstavy současných sklářských řemeslníků a výtvarníků.

Lesní hřbitov – první svého druhu v Čechách z roku 1907. Koncem jara zde rozkvétají stovky rododendronů. Místo odpočinku popravených českých vojáků - účastníků Rumburské vzpoury z roku 1918.

Navrátilův sál – jedinečný sál se stropními malbami z dílny významného českého malíře romantismu Josefa Navrátila.

Budova pošty – architektonický skvost města – secesní budova z roku 1904.

Chrám Nanebevzetí Panny Marie – kostel, který získal svou dnešní barokní podobu po přestavbě během let 1786 – 1788. Najdete zde starobylý zvon z roku 1606 a vzácné varhany.

Socha Panny Marie – nejstarší chráněná památka ve městě z 18. století (dílo F.Wernera).

Další tipy: kostel Svatého Ducha v městské části Arnultovice, sportovní hala, stadion, koupaliště, galerie, kino, letní kino, divadlo, tradiční kulturní akce např. sklářské trhy, sklářská sympozia, soutěže sklářských uměleckých řemesel apod.

Turistické zajímavosti v okolí Nového Boru: hora a přírodní rezervace Klíč, Údolí samoty, Havraní skály mezi Novým Borem a Radvancem, Skalní hrad a Lesní divadlo ve Sloupu v Čechách, Modlivý důl u Svojkova, Panská skála a Sklářské muzeum v Kamenickém Šenově, Muzejní železnice Česká Kamenice – Kamenický Šenov, Hasičské muzeum v Novém Oldřichově atd.

 
zpět
Webing.cz - webdesign, webhosting Infotip.cz - informační a vyhledávací server Copyright © 2008 - 2024 Tip na výlet