Pěchotní srub K-S 14 U cihelny

(1685)

Muzeum čs. opevnění z let 1935-38, Pěchotní srub K-S 14 "U cihelny" se nachází severně od města Králíky u obce Prostřední Lipka. Objekt je přirozeným centrem KPO a tradičním místem konání bojových ukázek známých pod názvem "CIHELNA".

Stručný popis a historie objektu

Pěchotní srub K-S 14 představuje samostatný objekt v nejsilnějším a nejodolnějším provedení. Jde o oboustranný dvoukřídlý dvouzvonový objekt ve III. stupni odolnosti. Betonován byl ve dnech 29 září až 8 října 1936 a na jeho stavbu se spotřebovalo 2110 m3 betonu. Osádku objektu mělo tvořit 43 mužů. Pěchotní srub K-S 14 se stal známým díky dvěma skutečnostem. Při evakuaci a vyklízení objektu se zde v noci 3 října 1938 smrtelně postřelil četař Arnošt Hrad, příslušník osádky objektu. Je to nesmazatelná připomínka odhodlání tehdejších příslušníků armády bránit republiku s nasazením svých životů. Druhou zajímavostí je skutečnost, že právě na tomto objektu probíhaly v říjnu roku 1940 rozsáhlé zkoušky zbraní, vnitřního zařízení a rozsáhlé postřelování. Němečtí odborníci zde zkoušeli především palby z pevnostního kanónu vz. 36, pevnostního minometu vz. 38 a minometu pro pancéřový zvon. Jde se vší pravděpodobností o nejrozsáhlejší zkoušky kompletního sortimentu pevnostních pěchotních zbraní, provedené na našem území německou armádou. Při zkušebním postřelování objektu různými zbraněmi, a to až do ráže 21 cm, došlo ke značnému poškození stavby, střílen i zbraní, přesto však objekt představoval jeden z nejzachovalejších srubů v oblasti ŽSV III. V 50 letech minulého století však přičiněním n. p. Kovošrot přišel o oba své pancéřové zvony a v pozdějších letech byl několikrát upravován pro různé účely.

Výzbroj objektu

Pravá i levá střelecká místnost srubu byly vyzbrojeny shodně protitankovým kanonem vz. 36 spřaženým s těžkým kulometem vz. 37 a dvojčetem těžkých kulometů vz. 37 Pod pravou střeleckou místností se v dolním patře objektu nachází střelecká místnost určená pro pevnostní minomet vz. 38 Obranu týlu srubu zajišťovaly čtyři lehké kulomety vz. 26 Stejnou zbraní byl vyzbrojen pravý pancéřový pěchotní zvon, levý byl určen pro těžký kulomet vz. 37.

Současnost objektu a expozice

Dne 2 října 1994 byla na objektu za účasti nejvyšších představitelů armády odhalena pamětní deska četaři Arnoštu Hradovi. Srub samotný byl vyčištěn a v současnosti probíhají postupné konzervační a rekonstrukční práce. Uvnitř objektu bylo občanským sdružením zřízeno muzeum čs. opevnění a byly instalovány stálé expozice věnované jeho výstavbě, vzniku Československa v roce 1918, Československým legiím, Čs. armádě v roce 1938 a četaři A Hradovi, kterému zde byla v roce 2007 odhalena busta od sochaře O Štočka. Budují se další expozice k tématům z vojenské historie a dějin Králicka. V okolí objektu je obnovován překážkový systém. Expozice a srub je spravován Sekcí K-S 14 Králíky Vojensko - historického klubu ERIKA Brno.

Provozní doba a kontaktní adresa

Otevřeno pro veřejnost víkendy a státní svátky od 9.00 do 18.00 (změna vyhrazena), mimo provozní dobu větší skupiny či zájezdy lze provést po telefonické dohodě.

Kontakt: Muzeum čs. opevnění, Pěchotní srub K-S 14 Velké náměstí 354, 561 69 Králíky

telefon ředitel: +420 603 517 932
telefon průvodci: +420 776 354 389

Přístupové trasy

Vlakem do zastávky Prostřední Lipka (trať Dolní Lipka - Hanušovice), odtud asi 300 metrů pěšky po silnici směrem na Králíky. Pěšky lze zvolit ještě trasu po silnici z Králík směrem na Prostřední Lipku, kde asi po 1 km chůze z náměstí odbočuje za komplexem Vojenského muzea Králíky cesta vlevo k objektu K-S 14 Pro dopravu automobilem platí stejné přístupové trasy.

zdroj: Sdružení obcí Orlicko

 
zpět
Webing.cz - webdesign, webhosting Infotip.cz - informační a vyhledávací server Copyright © 2008 - 2018 Tip na výlet