Pevnost Josefov

(1685)

Jméno získala pevnost po svém zakladateli. Dne 3 října 1780 dohlédl císař Josef II. na položení základního kamene. To se jí ještě říkalo Ples. Tak se nazývala obec, která zde stávala před stavbou. Přejmenována byla až po císařově smrti.

Proč se stavbou pevnosti začali? Marie Terezie musela vybudovat obranu proti pruskému králi Fridrichu II. Ztratila Slezsko a Kladsko, tamější pevnosti bylo třeba nahradit. Volba padla na tuto oblast, protože zdejší řeky mohly být v případě nutnosti vylity z koryt (vojáci se s municí u pasu ve vodě nemohou pohybovat) a protože se Ples nacházel na nejvyšším přírodním návrší v okolí.

Projekt pevnosti vypracoval francouzský inženýr Querlonde du Hamel. Na práci v podzemí byli pozváni kutnohorští havíři. Vojsko dávalo pozor na pořádek a dbalo na dodržování vojenského tajemství. Vypráví se, že u tesaře Ignáce Pábila se však našly nákresy pevnosti, za což byl oběšen. Na stavbu byl používán kámen, který těžili nedaleko, při tom však byl vážně poškozen Betlém, dílo Matyáše Brauna.

Pevnost byla dokončena roku 1787 a Josefov stále čekal na nepřítele. Středem bojů se nestal ani ve válce prusko-rakouské, kdy se v této oblasti opět bojovalo. Pevnostní stavidla byla spuštěna, voda se rozlila pod Josefovem. Strhávaly se mosty, padly aleje, aby neposkytly nepříteli ochranu. Rakušané bohužel Prusy nedonutili, aby se pevnost pokusili dobýt. K rozhodující bitvě došlo roku 1866 u Sadové u Hradce Králové. Že staré pevnosti pozbyly významu, se def nitivně potvrdilo ve francouzsko-pruské válce o několik let později.

Josefov ztratil pevnostní status roku 1888. Posádka zde však zůstala a na vojenském charakteru města se příliš nezměnilo. Hradby už ale nikdo neudržoval. Tato situace se změnila, až když byl Josefov prohlášen za památkovou rezervaci.

Otevírací doba:

Duben a říjen - pouze soboty, neděle a svátky: 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 hod
Poslední prohlídka je v 15.00 hod.

Květen, červen, září - úterý až neděle: 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 hod.
Poslední prohlídka je v 16.00 hod.

Červenec a srpen - úterý až neděle: 9.00 -12.00, 13.00 - 18.00
Poslední prohlídka je v 17.00 hodin.

zdroj: Sdružení obcí Orlicko
zpět
Webing.cz - webdesign, webhosting Infotip.cz - informační a vyhledávací server Copyright © 2008 - 2018 Tip na výlet