Přírodní park Králický Sněžník

(1682)

Na severovýchodě regionu, na samé hranici, je vklíněno mezi Orlické hory a Hrubý Jeseník pohoří Králického Sněžníku. Název Králický Sněžník připomíná, že se nalézá nedaleko města Králíky a že se na jeho vrcholu drží sněhová pokrývka až 8 měsíců v roce.

Masív sice není svou rozlohou největší, ale nadmořskou výškou je po Krkonoších a Hrubém Jeseníku třetí nejvyšší pohoří v ČR. Území s rozlohou 1695 ha bylo vyhlášeno národní přírodní rezervací v roce 1990. Nařízením vlády čís. 685/2004 bylo území vyhlášeno v rámci programu NATURA 2000 ptačí oblastí, tedy místem s jedním z nejvyšších stupňů ochrany. Současně byla oblast Králického Sněžníku označena za evropsky významnou lokalitu.

Evropsky významná lokalita je druh chráněného území soustavy Natura 2000, které je vyhlášené k ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin podle směrnice Evropské komise o stanovištích (92/43/EHS) ze dne 21 května 1992.

Ptačí oblasti (zkratka PO) jsou území vyhlášená podle evropské směrnice č. 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků (zkráceně smernice o ptacich). Spolu s evropsky-vyznamnými lokalitami vyhlášenými podle směrnice o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin č. 92/43 EHS vytvářejí soustavu Natura 2000, jejíž vybudování je jednou z povinností Česka jako člena EU.

Značná část pohoří se rozprostírá i na polském území, kde tvoří přírodní rezervaci Śnieżnicky Park Krajoobrazowy s nejvýše položenou chatou Schronisko Na Śnieżniku ve výšce 1200 m. n. m. Nejvyšší horou a přírodní dominantou je majestátný, stejnojmenný Králický Sněžník (Śnieżnik Kłodzki) s nadmořskou výškou 1424 m n. m. Nejvyšší vrchol poskytuje jedinečný kruhový výhled na Hrubý Jeseník, Orlické hory a Kladskou kotlinu v Polsku. Přes vrchol běží česko-polská hranice a asi 400 m jihovýchodně u sochy slůněte, je položen hraniční kámen. Soška slůněte nedaleko základů bývalé Liechtensteinovy chaty je nynějším symbolem Králického Sněžníku.

Masiv tvoří rozmezí mezi Čechami, Moravou a Kladskem. Oblastí se vzácně zachovalou přírodou procházejí naučné stezky, vedoucí z Dolní Moravy a Stříbrnice až na vrchol Králického Sněžníku. Pohoří bývá poměrně často přiřazováno k Hrubému Jeseníku, ve skutečnosti je však samostatnou oblastí.

Pozoruhodným vodopisným místem, často nazývaným střechou Evropy je vrch Klepý (1144 m n. m.), polsky Trójmorski wierch. Pramení zde přítoky tří řek, jejichž vody odtékají do tří moří. Na polském území Kladská Nisa do Baltu, Lipkovský potok a posléze Tichá Orlice do Severního a řeka Morava do Černého moře. Pramen řeky Moravy kousek pod vrcholem, ve výšce 1380 m. n. m., vytéká z upravené studánky. Králický Sněžník je znám i díky krasovým jevům. Jeskyně Tvarožné díry, Mléčný pramen nebo Patzeltova jeskyně jsou ojedinělými ukázkami geologocké stavby pohoří. Nejsou však široké veřejnosti běžně přístupné.

 

 

zpět
Webing.cz - webdesign, webhosting Infotip.cz - informační a vyhledávací server Copyright © 2008 - 2023 Tip na výlet