Přírodní park Lanškrounské rybníky

(1682)

V podhůří Bukovohorské pahorkatiny si můžeme i odpočinout a relaxovat u vody. Významnou lokalitou takového typu jsou Lanškrounské rybníky.

Přírodní park "Lanškrounské rybníky" byl zřízen v roce 1990 jako oblast klidu pro svůj mimořádný význam po stránce biologické, krajinářské i estetické.

Rozkládá se u Lanškrouna v oblasti soustavy rybníků na Ostrovském potoce. Na ploše 243 ha zahrnuje rybníky Olšový, Pšeničkův, SlunečnýPlockův s možnostmi ubytování v okolí a provozování vodních sportů, další rybníky nabízejí tichá místa pro rybaření.

Oblast Lanškrounských rybníků je významným hnízdištěm vodního ptactva a důležitou zastávkou tažných ptáků. Z významných chráněných druhů se zde vystytuje např. bekasina otavní, bukáček malý, čáp černý a bílý, hohol severní, chřástal vodní, orlovec říční, rákosník velký a mnoho druhů kachen. Najdeme zde i raka říčního, čolka horského, ropuchu obecnou i zelenou, rosničku zelenou a další druhy obojživelníků. Flóra je typická pro vlhká stanoviště, zamokřené louky i litorální pásmo vodních ploch. Roste zde kosatec žlutý, leknín bělostný, prstnatec májový, vachta trojlistá, bledule jarní a další druhy.

Přírodním parkem Lanškrounské rybníky vede naučná stezka s 8 zastávkami, které informují o f oře i fauně přilehlých mokřadů i vodních hladin.

 
zpět
Webing.cz - webdesign, webhosting Infotip.cz - informační a vyhledávací server Copyright © 2008 - 2023 Tip na výlet