Tvrz Adam

(1685)

Objekty tvrze Adam tvořily souvislé pokračování linie izolovaných srubů. Byly umístěny v čele tvrze, neboť jejich hlavním úkolem bylo zabránit průniku nepřítele k týlově položeným dělostřeleckým a minometným srubům a samozřejmě též ke vchodovému objektu.

Konstrukčně vycházely z izolovaných pěchotních srubů, od kterých se výrazně lišily zvýšenou odolností, nasáváním vzduchu a způsobem řešení vchodu. Posádka do tvrzových pěchotních srubů vstupovala zásadně podzemím a výstup na povrch jí umožňoval pouze malý nouzový výlez ústící do diamantového příkopu.

Tato varianta byla použita u K-S-39 a K-S-41, kdežto K-S-40 neměl nouzový východ vůbec. Nasávání čerstvého vzduchu bylo zabezpečeno buď speciálním ventilačním zvonem (u K-S-41), nebo zvláštním potrubím v týlové stěně (u K-S-39 a K-S-40).

Místo pro stěnové nasávání bylo chráněno granátovým skluzem nebo postřelováním ze sousedních srubů. Všechny tři objekty měly interiér rozdělen do dvou pater. Dolní patro obsahovalo ubikace mužstva, f ltrovnu, muniční a proviantní sklady a sociální zařízení.

V horním patře byla situována v pancéřových prvcích bojová stanoviště a střelecké místnosti hlavních zbraní. Výškové nerovnosti terénu si vyžádaly netradiční zalomení objektu K-S-40, je zalomen stupňovitě ve svahu, a K-S-41, který je zalomen stupňovitě vlevo.

Jako u každého tvrzového objektu byly stěny, které neměly střílny, opatřeny čtyři metry silným obležením z lomového kamene tzv. "kamennou rovnaninou". Podzemí tvrze je dodnes využíváno armádou, a proto je objekt tvrze nepřístupný.

zdroj: Sdružení obcí Orlicko
zpět
Webing.cz - webdesign, webhosting Infotip.cz - informační a vyhledávací server Copyright © 2008 - 2018 Tip na výlet