VODNÍ HRAD ŠVIHOV

(1664)

Vodní hrad Švihov nechal vybudovat koncem 15. století královský sudí Půta Švihovský. Během 500 let měnil hrad svůj vzhled, majitele i význam. Gotiku vystřídala renesance, z hradu se stala sýpka na obilí a od prvních majitelů Rýzmberků přešel hrad do rukou Černínů, až skončil ve správě NPÚ. To vše a ještě mnohem více se návštěvníci dozvědí při návštěvě hradu Švihov. V nabídce jsou tři prohlídkové okruhy - Hrad, Kuchyně a Věž.

Na základním okruhu Hrad s názvem Život na Šlechtickém sídle se návštěvníci seznámí s reprezentativními prostory středověkého hradu z přelomu 15. a 16. století. Obdivovat lze interiéry v Červené baště, v ložnici hradní dámy nebo v krásném tanečním sále. Průvodce nevynechá ani hradní kapli či zbrojnici. Prohlídka seznamuje s historií hradu i s jeho majiteli, především s nejvýznamnějším z nich, stavitelem Půtou Švihovským z Rýzmberka. A jak je již výše zmíněno, návštěvníci se dozvědí více o tom, proč se z hradu stala sýpka nebo proč se na hradě nachází renesanční strop ze zámku Dobrovice.

Prohlídkový okruh Kuchyně neboli Zázemí šlechtického sídla je zaměřený na příběh purkrabího, který na hradě žil, kontroloval zásoby, stráže i kuchaře. Je zde představeno všechno, co měl purkrabí na starost. Návštěvníci s průvodcem projdou zajímavé prostory středověkého hradu, od sklepení přes vnitřní nádvoří, strážnici a kancelář, parkánem až do černé kuchyně. Tento druhý okruh nenabízí krásné nablýskané sály, ale naopak místa, kam často nezavítalo ani hradní panstvo.

Třetí prohlídkový okruh Věž tedy Od zříceniny k památce zavede návštěvníky do tajů památkové obnovy hradu. Při prozkoumání všech pater věže je možné objevit dosud nespatřené dochované stavební prvky jako například původní trámy krovu. Návštěvu věže oživují projekce a z nejvyššího patra se nakonec otevře nečekaný rozhled na město a údolí řeky Úhlavy.

Přes léto jsou také připraveny speciální prohlídky pro rodiny s dětmi, kde děti plní úkoly a na závěr návštěvy je pro ně přichystané překvapení. Další jedinečný zážitek představuje plavba po hradním příkopu na pramičkách Sylvie a Voršila. Oblíbené jsou také sokolnické letové ukázky, které probíhají za hradem během července a srpna. Více informací najdete na oficiálních stránkách www.hrad-svihov.cz

 
zpět
Webing.cz - webdesign, webhosting Infotip.cz - informační a vyhledávací server Copyright © 2008 - 2024 Tip na výlet