Zákupy

(1664)

Na místě dnešního zámku původně stávala gotická tvrz, poprvé připomínaná roku 1383. Jejími vlastníky byli rytíři ze Smojna, které na konci 14. století vystřídali Vartenberkové a na počátku 16. století Berkové z Dubé.

Historie zámku Zákupy

 Nejvyšší hofmistr Království českého pan Zdislav Berka z Dubé zahájil v roce 1541 výstavbu nového panského sídla v Zákupech, a sice čtyřkřídlého renesančního zámku. Roku 1612 přechází zákupské panství s již dokončeným zámkem do vlastnictví Jan Novohradský z Kolovrat, roku 1632 pak Zákupy sňatkem získává Julius Jindřich vévoda Sasko-Lauenburský, který tou dobou již vlastnil rozsáhlé statky na Karlovarsku a řadil se k nejbohatším šlechticům své doby. Nástupce Julia Jindřicha, Julius František vévoda Sasko-Lauenburský, přistoupil v poslední třetině 17. století k velkorysé barokní přestavbě zámeckého areálu, na níž se podíleli architekti Domenico Orsi a Giulio Broggio.

Renesanční zámecká budova byla zvýšena o druhé patro, v němž byly nově umístěny honosně vyzdobené reprezentační sály i soukromé komnaty vrchnosti, dále byla vybudována budova předzámčí, hospodářský dvůr s rozsáhlými konírnami, terasovité zámecké zahrady a další drobné stavby v okolí. Po smrti vévody Julia Františka v těchto úpravách pokračovala jeho starší dcera a dědička zákupského panství, Marie Anna Františka, pozdější velkovévodkyně Toskánská.

Otevírací doba:

duben  soboty

neděle a svátky  9:00-15:00 (začátek poslední prohlídky v 15:00)

květen-září  denně mimo pondělí  9:00-16:00 (začátek poslední prohlídky v 16:00)

říjen  soboty, neděle a svátky  9:00-15:00 (začátek poslední prohlídky v 15:00)


V ostatních případech pouze po předchozí dohodě se správou objektu a za příplatek k základnímu vstupnému.

 

Zdroj: NPÚ

 

 
zpět
Webing.cz - webdesign, webhosting Infotip.cz - informační a vyhledávací server Copyright © 2008 - 2018 Tip na výlet