Zámecký areál Hradiště v Blovicích

(1664)

Zámecký areál Hradiště se nachází na jihovýchodním okraji Blovic a je tvořen zámkem ve vizuálně působivém pseudogotickém stylu a přilehlým parkem přírodně krajinářského charakteru. Památkově chráněný objekt je sídlem Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., které se kromě péče o vlastní budovu a park věnuje sbírkotvorné činnosti zaměřené na region jižní Plzeňsko a následné prezentaci v podobě expozic a krátkodobých výstav. Kromě stylizované podoby venkovského, měšťanského nebo šlechtického interiéru z konce 19. století se mohou návštěvníci seznámit s expozicí věnovanou zakladateli muzea Františku Raušarovi, tvorbou regionálních malířů aj. V rámci výstavní činnosti, v letošním roce zaměřené na 730. výročí první písemné zmínky o městu Blovice, jsou v souladu s nejmodernějšími trendy muzejnictví realizovány interaktivní edukační programy pro dětské návštěvníky. Perlou zámeckého interiéru je rekonstruovaná kaple sv. Ondřeje s obrazy Josefa Vojtěcha Hellicha. Technickou zajímavost představuje nově opravený mechanický věžní hodinový stroj z dílny Johanna Nepomuka Boschka z roku 1842.

Současná podoba zámku je výsledkem přestavby z let 1872 – 1874, kterou nechali realizovat poslední šlechtičtí majitelé Pálffyové z Erdödu. Této úpravě však předcházel poměrně čilý stavební ruch, vesměs se vážící k často se střídajícím majitelům panství, jehož výsledkem byla naprostá proměna podoby objektu v návaznosti na dobové módní vlivy a společenské požadavky. Původní gotická tvrz stála na ostrožně vymezené řekou Úslavou a Komoranským potokem již na konci 15. století. Její přestavba na rozlehlý dvoukřídlý renesanční zámek se uskutečnila v průběhu 16. století. Na počátku 18. století následovala barokní rekonstrukce, jejímž výsledkem byla tři křídla zámku otevřená západním směrem a doplněná impozantním dvouramenným schodištěm vedoucím do parku. V 1. polovině 19. století pak prošel celý zámecký areál nákladnou přestavbou ve stylu tehdy módního klasicismu podle projektu Johanna Philippa Joendla. Jediným na první pohled viditelným pozůstatkem z této doby je unikátní zámecký přístupový most. Jedná se o spřaženou cihelnou a železnou konstrukci, vytvořenou z železného roštu a cihelných pasů, vložených mělkých plackových kleneb, které podporují sloupy s kulatými dříky sestavené z cihelných tvarovek. Mostovka je izolována jílovou vrstvou a uzavřena velkými pískovcovými deskami spojovanými na zámek, konstrukce slouží svému účelu již takřka 170 let.

Příjemnou procházku návštěvníkům Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., nabízí revitalizovaný zámecký park, rozkládající se na ploše 4,8 ha. Projekt regenerace památkově chráněného zámeckého parku, zajímavého střídmým uspořádáním prostoru a naopak pestrým uplatněním vodních prvků v kompozici, vychází z historických reálií, které ve své práci citlivě zohlednila autorka projektu Ing. Jana Kohlová. Vývoj zámeckého parku, který je působivou ukázkou úplné přeměny původní barokní zahrady do přírodně krajinářského parku na konci 19. století, dokumentuje nově vybudovaná, necelý kilometr dlouhá, naučná stezka.

Zámecký areál Hradiště v Blovicích je možné navštívit od 1. října do 30. dubna ve dnech úterý – sobota od 9 do 15 hod., od 1. května do 30. září ve dnech úterý – neděle od 10 do 17 hod. a dále při zvláštních akcích. Návštěvu skupin nad 10 osob je možné objednat i mimo uvedenou otevírací dobu.

Kontakt: tel. 371 522 208, www.muzeum-blovice.cz, e-mail: muzeum@muzeum-blovice.cz
zpět
Webing.cz - webdesign, webhosting Infotip.cz - informační a vyhledávací server Copyright © 2008 - 2018 Tip na výlet