ZÁMEK ČECHY POD KOSÍŘEM

(1664)

Stručná historie zámku První zmínky o Čechách pod Kosířem pocházejí z roku 1131, kdy zde některé polnosti vlastnila olomoucká kapitula. Ve 14. století zde stála vodní gotická tvrz obklopená dvěma rybníky. Polovinu tvrze a část vsi v té době vlastnil Lúček z Čech. Postupně se zde vystřídali např. pánové z Kunštátu, z Kravař, z Boskovic i z Pernštejna.

Vladyka Matyáš z Hartunkova vybudoval před rokem 1583 novou renesanční tvrz, která již stála na místě dnešního zámku. Mezi lety 1708 – 1716, za kněžny Marie Terezie Antonie z Liechtensteinu, byla tvrz přestavěna na barokní čtyřkřídlý zámek s průčelím obráceným na jih. V roce 1768 Jiří Antonín svobodný pán Grechtler prodal panství Čechy pod Kosířem Manuelu Telez da Silva de Menezes e Castro hraběti Taroucovi. Původem iberský rod Silva Tarouca, který odvozoval své předky až po bájné krále Alba Longy, vlastnil panství do 2. světové války. Silva Taroucové vtiskli zámku současnou klasicistní podobu a proslavili jej působením jednoho z nejvýznamnějších českých malířů – Josefa Mánesa.
V roce 1949 byl zámek vyvlastněn československým státem. V letech 1953–2005 byl na zámku zřízen dětský domov. V červenci 1957 zde byla otevřena Pamětní síň Josefa Mánesa pod správou Muzea Prostějovska v Prostějově, která byla zrušena na podzim 2011 v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí zámku.
Od roku 2008 je majitelem zámku a parku Olomoucký kraj, jeho správa je svěřena Vlastivědnému muzeu v Olomouci.
Stručná historie parku
Zámecký park v Čechách pod Kosířem, rozkládající se na ploše 21,5 ha, patří mezi nejcennější romantické krajinářské realizace v České republice. Na jeho tvorbě se nejvýznamnější měrou podílel hraběcí rod Silva-Tarouca, proslulý dlouhou tradicí zájmu o zahradní tvorbu.
V polovině 19. století zde často působil malíř Josef Mánes, který mohl koncepci parku významně ovlivnit. Během této doby bylo v parku postaveno několik romantických staveb, např. Červená věž, Mánesův altán atd.
Nejdůležitější etapa v historii parku spadající do let 1872 – 1936 je spojena s osobností Františka Josefa II. Silva Taroucy, který sám napsal teoretickou studii Der Park, a jeho mladšího bratra Arnošta Emanuela (1860–1936), majitele průhonického zámku a tvůrce tamního proslulého parku (UNESCO), který na své dětství v Čechách pod Kosířem vzpomíná takto:
„Můj otec měl sklon k umění a věrný přítel naší rodiny Josef Mánes, jenž každoročně strávil u nás nějakou dobu, miloval přírodu a její krásu stejně vřele jako svůj národ a svoji vlast. Myslím, že on to byl, jenž první vedl moji neumělou ruku při pokusech nakreslit zvíře, nebo strom.  V kreslení sice nedocílil jsem velkého úspěchu, ale naučil jsem se již jako dítě pozorovati a tato schopnost byla mně napříště nejen požitkem, ale značně podpořila a působila na moji další tvorbu. Již jako malý hoch slyšel jsem tolik vyprávěti a horovati o přírodě a krajinách, o perspektivě a náladách, o osvětlení, světle a stínu, že tyto pojmy se mně staly běžnými, ač jsem je teprve později plně pochopil."
Tato etapa přináší zejména výrazné obohacení sortimentu z části pocházejícího z Dendrologické zahrady v Průhonicích.  Park byl ovlivněn moderním trendem „sbírkaření“, souvisejícím s dovozem cizokrajných dřevin především z Asie a Ameriky.
Od roku 1980 započala postupná obnova parku, která trvá dodnes.

Kontakt
Zámek Čechy pod Kosířem, Mánesova 1, 798 58, Čechy pod Kosířem, tel. 722 928 494, e-mail kastelancpk@seznam.cz; kastelán: Mgr. Martin Váňa

Provozní informace
otevírací doba
1) parku -  celoročně od 8.00 – 18.00
2) zámku - duben, říjen: 9 – 16 (pouze víkendy)/April, October: 9 – 16 (weekends only)
    květen – září: 9 – 17 (úterý – neděle)/May – September: 9 – 17 (Tu – Su)
3) mimo otevírací dobu po dohodě se správou zámku

trasy
Trasa A: Zámek (The chateau)
Informace o trase: Návštěvníci nahlédnou do interiérů jižního křídla zámku zařízeného ve stylu doby Františka Josefa II. Silva Taroucy z přelomu 19. a 20. století a vyzdobeného díly Josefa Mánesa
doba prohlídky cca 45 minut
cena 80,-/40,-/200,- (plné, snížené, rodinné)

Trasa B: Park (The chateau park)
Informace o trase: Komentovaná prohlídka parku a staveb, které se v něm nacházejí, včetně tzv. Červené věže; pouze za pěkného počasí
doba prohlídky cca 45 minut
cena 60,-/30,-/140,- (plné, snížené, rodinné)

Trasa C: Filmová expozice Jana a Zdeňka Svěrákových
Informace o trase: Samostatná prohlídka expozice zaměřené na dílo otce a syna Svěrákových (filmy: Obecná škola, Kolja, Tmavomodrý svět, Vratné lahve, Kuky se vrací, Tři bratři)
doba prohlídky cca 45 minut
cena 50,-/25,-/120,- (plné, snížené, rodinné)

Trasa D: Expozice historických kol
Samostatná prohlídka unikátní sbírky historických kol z 19. až počátku 20. století.
doba prohlídky cca 30 minut
cena 40,-/20,-/100,- (plné, snížené, rodinné)

další informace o vstupném:
plné/full
snížené/discount (studenti po předložení průkazu, senioři, ZTP)
rodinné/family (2 dospělí a maximálně 3 děti do 15 let)
zdarma/free (děti do 6 let včetně, ZTP/P, držitelé karty ICOMOS, ICOM, AMG, vedoucí organizovaných skupin nad 20 osob)
příplatky/supplementary charge: 50,- cizojazyčný text/guidebook (100,- vratná záloha/refund); 50,-/p. cizojazyčný výklad (foreign guide); 100,-/p. mimo otevírací dobu (pouze po domluvě se správou zámku)
 
zpět
Webing.cz - webdesign, webhosting Infotip.cz - informační a vyhledávací server Copyright © 2008 - 2024 Tip na výlet