Zámek Ctěnice

(1664)

Zámecký areál Ctěnice se představuje Ctěnice se nalézají asi 10 km od historického centra Prahy, severovýchodním směrem, v oblasti, která byla osidlována od nejstarších dob. Katastrálně spadají od roku 1950 pod obec Vinoř, k níž náležely na krátký čas již v 16. století. V rámci připojení Vinoře k Praze 9 byly v roce 1974 začleněny do hlavního města Prahy i Ctěnice.

Zámek Ctěnice byl vystavěn v polovině 16. století Mikulášem Hrzánem z Harasova, a to na místě původní gotické tvrze, jejíž historie sahá k roku 1372. Tvrz byla chráněna bažinatými loukami a příkopem vytesaným ve skále. Na Ctěnicích se majitelé často střídali, žili zde Házmburkové či Valdštejnové. Velmi důležité bylo období působení Windischgrätzů, kteří nechali v 2. polovině 18. století přestavět renesanční zámek ve stylu klasicizujícího baroka do dnešní podoby.  V roce 1849 získal Ctěnice, zámek s přilehlým hospodářským dvorem, vídeňský velkopodnikatel Alexander Schöller, který založil v nedalekých Čakovicích cukrovar. V rukou Schöllerů byly Ctěnice až do druhé světové války. Ačkoliv zámek nedostatečnou údržbou ve 2. pol. 20. století značně chátral, dobový inventář se nedochoval, byly při rekonstrukci v letech 1997-2004 obnoveny cenné interiéry s malířskou výzdobou od pozdně gotických fragmentů, přes renesanční a barokní nástěnné malby.

V roce 1993 se stal zámek včetně hospodářských budov a parku majetkem hlavního města Prahy a v letech 1997 – 2004 prošel celý areál rozsáhlou rekonstrukcí.  Provozováním areálu byla v letech 1995 – 2011 pověřena Pražská informační služba, v jejíž správě byl zámek i původní hospodářské objekty, novodobě označované jako Kočárovna, Jízdárna, Špejchar, Drábovna, Zámecký hotel, park a Zámecké zahradnictví. Od 1. 7. 2012 spravuje Zámecký areál Ctěnice Muzeum hlavního města Prahy. V areálu působí tři nájemci, Jezdecká společnost Ctěnice, Zámecké zahradnictví a hotel s  restaurací a kavárnou.

Po převzetí do správy Muzeem hlavního města Prahy získal areál novou náplň. Stal se místem prezentace tradiční lidové kultury a řemesel. Zámecké sály, v nichž se bohužel nedochovalo nic z původního inventáře, nalezly své novodobé uplatnění umístěním stálých expozic. V prvním patře byla 27. 5. 2014 otevřena jedinečná expozice ze sbírek muzea věnovaná historii pražských cechů „Řemesla v pořádku. Historie profesního sdružování řemeslníků od středověku po současnost“. V přízemních prostorách byly již v roce 2013 zpřístupněny expozice „Zámek Ctěnice. Dějiny stavební vývoj a obnova“ a „Dějiny obce Vinoř. Od pravěku do 20. století“.

Z nádvoří zámku se vstupuje rovněž do nově zrekonstruované obřadní síně a pěti menších výstavních sálů, v nichž jsou připravovány krátkodobé výstavy. V objektu Špejchar, vpravo od hlavní vstupní brány do areálu, se nachází v prvním patře provozní zázemí muzea a přízemní klenutý sál je určen pro výstavy. Kočárovna je využívána ke konání společenských akcí a řemeslných tvůrčích dílen, díky svému komfortnímu zázemí je prostor také krátkodobě pronajímán.

Celý areál parku a zámku s hospodářským dvorem obíhá mohutná kamenná zeď se vstupními pilířovými branami na jihovýchodě a na západní straně. Zámek, park i ostatní objekty jsou památkově chráněny.

 

Zámecký areál Ctěnice

Bohdanečská 259/1
190 17 Praha 9 - Vinoř

e-mail: ctenice@muzeumprahy.cz

http://www.muzeumprahy.cz
zpět
Webing.cz - webdesign, webhosting Infotip.cz - informační a vyhledávací server Copyright © 2008 - 2018 Tip na výlet