Zámek Nebílovy

(1664)

Autorem současné podoby zámku bezpochyby byl vídeňský dvorní architekt Johann Lucas von Hildebrandt.

Historie zámku Nebílovy

 Stavbu v Nebílovech realizoval jako své první velké dílo plzeňský stavitel a architekt Jakub Auguston. Nebílovský zámek je úzce spjat se jménem hraběte Adama Jindřicha ze Steinau, císařského generála, maršála Benátské republiky, generála a polního maršála Saského krále, atd. Poté, co se po bouřlivých létech válečných, mnoha zraněních i osobních útrapách válečník od Rigy či vítěz nad Turky u Nových Zámků rozhodl uchýlit do ústraní, zakoupil na doporučení hraběte z Jana z Wrtby v roce 1705 zdejší panství a i s rodinou se patrně přestěhoval na starý zámek. Maršál se však novostavby zámku nedočkal. Umírá v roce 1712 a panství dědí jeho dcera, vzdělaná a uměnímilovná Marie Terezie, provdaná za Františka Václava z Wrtby, bratra výše zmíněného Nejvyššího purkrabí království Českého. Zámek je posléze prodán Černínům a před rokem 1720 stavebně dokončen.

Dvě podkovovitá křídla byla po stranách propojena arkádovými chodbami, nesoucími ploché terasy s balustrádou. V zadním objektu se nachází reprezentační místnosti – velký taneční sál – stavebně upravovaný v 80. letech 18. století, a kaple sv. Antonína. V předním stavení s průjezdní hodinovou věží existoval menší sál s barokní nástropní malbou. Na východě přiléhal k areálu hospodářský dvůr, na západní straně formální zahrada s fontánou a třemi pavilony v ohradní zdi.

 

Otevírací doba


IV., X.   9.00-16.00 So, Ne
V., IX.   9.00-16.00 mimo Po
VI.-VIII.   9.00-17.00 mimo Po
začátek poslední prohlídky: konec provozní doby

 

Zdroj: NPÚ

 
zpět
Webing.cz - webdesign, webhosting Infotip.cz - informační a vyhledávací server Copyright © 2008 - 2018 Tip na výlet