Zámek Pardubice

(1664)

Počátky panského sídla dokládají archeologické nálezy do konce 13. stol. Původně tvrz, později Arnoštem z Pardubic přestavěná na hrad a roku 1491 Vilémem z Pernštejna předělán na gotickorenesanční zámek. Roku 1560 se stal majetkem komory. Z původní tvrze a předpernštejnského hradu je znám pouze trojprostorový palác s čtverhrannou věží. Předsta-vuje vrchol vývoje středoevropských hradních opevnění. V zámku jsou umístěny stálé expozice zbraní, skla, pohlednic, samostatnou expozicí je prohlídka rytířských sálů.

Expozice: 

České sklo - Historická sbírka a ateliérová tvorba 20. století - expozice na ploše 460 m2 je v ČR nejrozsáhlejší prezentací především moderní české ateliérové sklářské tvorby uplynulého století

Sbírka pohlednic Orbis pictus - v letech 1998 - 1999 zakoupilo Východočeské muzeum v Pardubicích díky podpoře Ministerstva kultury ČR soukromou sbírku pohlednic Orbis pictus paní Květy Veselé. Tato sbírka obsahuje přes 300 tisíc kusů a je největší sbírkou svého druhu u nás

Sbírka zbraní - Stálá expozice zbraní Východočeského muzea představuje základní přehled vývoje chladných a palných zbraní především v Evropě a severní Americe od 12. do 20. století

Rytířské sály zámku - Samostatnou expozicí je prohlídka rytířských sálů. Kromě kamenických prvků, dokládajících přechod mezi gotikou a renesancí, se tu dochovaly nástěnné malby ze 30. až 40. let 16. století

Otevírací doba:

Celoročně: denně kromě pondělí 1000 - 1800
zpět
Webing.cz - webdesign, webhosting Infotip.cz - informační a vyhledávací server Copyright © 2008 - 2018 Tip na výlet