Zelená hora

(1691)

Komplex staveb, které vznikly kolem kláštera založeného cisterciáky ve druhé polovině 13. století, je díky přestavbám na počátku 18. století právem řazen mezi nejcennější architektonické památky v České republice.

Historie Zelné hory

Zásluhu na tom má Giovanni Santini Aichl, jehož povolal do Žďáru tehdejší opat kláštera, aby navrhl obnovu budov po zhoubném požáru koncem 17. století. Hlavní Santiniho úkol spočíval v opravě konventního kostela Nanabevzetí Panny Marie. Architekt zde plně rozvinul principy tzv. barokní gotiky, jejímž je vrcholným představitelem. Věnoval se však i obnově dalších budov a návrhům nových staveb (konírny, hřbitov, studniční kaple atd.). Bylo jich tolik, že některé mohly být realizovány až po autorově smrti.

 

Zdroj: NPÚ

 
zpět
Webing.cz - webdesign, webhosting Infotip.cz - informační a vyhledávací server Copyright © 2008 - 2021 Tip na výlet