ZLATOKOPECKÝ SKANZEN - ZLATORUDNÉ MLÝNY

(1692)

Repliky středověkých hornických mlýnů s naučnou stezkou. Ve dvou srubech Vám bude předvedeno drcení zlaté rudy a při troše štěstí si kousíček zlata můžete odnést domů. Oba dřevěné stroje, zhotovené podle dobových nákresů, jsou poháněny vodními koly, která čerpají energii z původního kanálu.

Zlatorudné mlýny
Replika vodou poháněných středověkých hornických mlýnů zhotovených podle dobových nákresů. Původní středověký vodní náhon byl hlavně využíván k rozplavování svahu nad pravým břehem Olešnice, kde byly takto těženy zlatonosné sedimenty. Do těchto míst vede místní naučná stezka, která jednak označuje místo, kde „voda teče do kopce“, a jednak informuje o geologii lokality či zdejší přírodě.

Hornická osada
Jedná se o repliku dřevěného hornického srubu, který je prezentován venkovní a obytnou částí. Hornická osada byla ve středověku uzavřeným opevněným komplexem, kde se jednak zpracovávala vytěžená ruda a kde žili horníci běžným životem. K objektu neodmyslitelně patří zvonička. Ta symbolizuje „pivní zvonec,“ který zavedl pro zdejší horníky prostřednictvím nového horního práva v roce 1524 biskup Jakub ze Salzy. Na přístupové cestě k hornické osadě stojí dřevěná replika strážní věže, která je přístupná a slouží jako vyhlídka. V těsné blízkosti hornické osady se nachází
závodiště se soutěžními klajmy. Tyto prostory jsou využívány při každoročních soutěžích v rýžování zlata o putovní pánev starosty města. Ve Zlatých Horách byla založena tradice rýžování zlata v roce 1993. Vrcholnou soutěží bylo mistrovství světa v této disciplíně v roce 2010.

Tavící pec

Funkční replika tavící pece je situována v jižní části zlatokopeckého skanzenu pod Zlatorudnými mlýny. Objekt tvoří dvě části. Venkovní krytá část je tavírna a ve vnitřní části se nachází pracovní síň s měchy a sklad. Měchy jsou vyrobeny z kůže a dřevěných prvků. Pomocí lidské síly vháněly tyto měchy vzduch do tavící pece. Skladové prostory sloužily většinou pro dřevěné uhlí, kterým se v peci topilo. Do tavící pece se právě od mlýnů převážela podrcená ruda, aby se tepelnou úpravou a pomocí chemických procesů oddělily anorganické látky od zlata.

 

 
 
zpět
Webing.cz - webdesign, webhosting Infotip.cz - informační a vyhledávací server Copyright © 2008 - 2024 Tip na výlet