Zoo Ostrava

(1679)

Zoo Ostrava – příroda na dosah Zoologická zahrada Ostrava byla založena v roce 1951. Areál se rozkládá v ojedinělé lokalitě Velkého ostravského lesa na ploše téměř 100 ha. V současné době je zde k vidění téměř 4000 zvířat ve zhruba 400 druzích. Patří k nejnavštěvovanějším turistickým cílům v Moravskoslezském kraji i v celé ČR.

Nové expozice

Zoo Ostrava prošla v posledních deseti letech výraznou proměnou. Podařilo se postavit několik zcela nových moderních expozic či provést zásadní rekonstrukci některých starých objektů z 60. až 80. let minulého století. K nejnovějším stavbám patří Pavilon evoluce pro šimpanze, kočkodani Dianiny a další západoafrické druhy, pavilon slonů, Čitván – společný výběh pro medvědy ušaté a hulmany posvátné, Voliéry ptáků Tibetu a Číny, Tanganika – pavilon pro hrochy a krokodýly, Papua – rozsáhlá akvaterarijní expozice, na kterou navazuje průchozí Voliéra Papua. Malá Amazonie nabízí malý náhled do pestrosti amazonského pralesa, nový pohled na zvířata nabízí expozice safari, kde projíždí safari expres přímo výběhy se stády kopytníků. Zejména u dětí je oblíbená expozice Na statku s domácími zvířaty, která si mohou děti pohladit i nakrmit speciálními granulemi.

Botanický park

Součástí areálu je Botanický park, který poskytuje návštěvníkům prostor k relaxaci a odpočinku. Park tvoří tři stezky Cesta vody, Cesta lesa a Cesta stínu v celkové délce asi 6 km, které jsou na několika místech propojeny se zoologickými expozicemi. I zde vyrostly nové prostorné voliéry pro velké dravce (orly, supy a orlosupy). V jarních měsících upoutá v celém areálu zoo pozornost i nespočet kvetoucích rostlin, z nichž nejnápadnější jsou rododendrony a azalky (nejvíce v ČR).

Služby pro návštěvníky

Velký důraz je kladen rovněž na zlepšování služeb pro návštěvníky. Po areálu jsou rozmístěny stovky laviček a desítky odpočinkových míst. Nechybí ani řada nových dětských hřišť a herních koutků. Na jaře 2013 byla otevřena nová restaurace Saola s celoročním provozem. Areál zoo je maximálně uzpůsoben i handicapovaným spoluobčanům. Během hlavní sezóny denně probíhá u návštěvníků oblíbené komentované krmení vybraných druhů zvířat.

Záchrana ohrožených druhů

Zoo Ostrava je hlavně místem, kde je vyvíjena snaha o záchranu těch druhů, které čelí ve volné přírodě ohrožení nebo z přírody již zcela vymizely. V rámci evropských zoo je zapojena do tří desítek záchovných programů. Participuje rovněž na několika repatriačních projektech, jejichž cílem je posílit divoké populace ohrožených druhů vypouštěním jedinců odchovaných v lidské péči do přírody. Jedná se např. o sovu pálenou (doposud bezplatně poskytnuto 400 mláďat), sýčka obecného (92 mláďat), orlosupa bradatého (12) ad. Zoo Ostrava se také podílí na záchraně druhů ve volné přírodě (tzv. in situ projekty), jedním z projektů je např. Návrat orla skalního do ČR. Od ledna 2016 se na ochraně zvířat podílejí i sami návštěvníci prostřednictvím projektu Koruna ze vstupu. Zoo Ostrava vede dvě evropské plemenné knihy pro hrocha obojživelného a wapiti sibiřského a jednu celosvětovou plemennou knihu pro siku vietnamského.  

Vzdělávání v zoo

Neméně důležitou úlohou zoologické zahrady je rovněž výchova a vzdělávání široké veřejnosti v otázkách ochrany přírody a problematiky ohrožených druhů zvířat. Zoo Ostrava se vzdělávací činnosti dlouhodobě aktivně věnuje – nabízí více než tři desítky výukových programů pro děti všech věkových kategorií, pořádá soutěže a akce pro širokou veřejnost, a to v průběhu celého roku. V areálu je také řada informačních tabulí a interaktivních prvků, které návštěvníkům zprostředkovávají zajímavosti ze světa zvířat i rostlin hravou a zábavnou formou.

Zoo Ostrava je otevřena každý den v roce od 9:00 hod. Více na www.zoo-ostrava.cz.

 
zpět
Webing.cz - webdesign, webhosting Infotip.cz - informační a vyhledávací server Copyright © 2008 - 2018 Tip na výlet