Zvířetice

(1664)

Zvířetice je dnes poměrně rozsáhlá zřícenina hradu založeného ve 14. století Markvarticem Zdislavem, synem purkrabího Pražského hradu Havla z Lemberka. Hrad můžeme nalézt nad vesnicí Podhradí, asi 2 km jihozápadně od města Bakov nad Jizerou.

V 17. století byla v severovýchodním nároží zvířetického zámku, po opravě sesuté zdi, zřízena nová kaple; zda na místě staré, není dnes možno s jistotou tvrdit. V patře paláce byly pokoje vrchnosti i panských úředníků, vrchnostenská kancelář, při okrouhlé kapli oratoř a v podkroví byt kaplana. V přízemí byly sklepy, pivovar a stáje, u věže komůrka vrátného a na věži hodiny. Druhá, menší věž se nepřipomíná, pravděpodobně byla již dříve zbořena.

Roku 1693 zámek vyhořel, avšak záhy se dočkal opravy. V roce 1720, kdy byl ještě obyvatelný, jej však zasáhl blesk a následnému požáru podlehl. Po této zkáze se již nedočkal opravy a rychle zchátral.

 
 
 
 
 
 
zpět
Webing.cz - webdesign, webhosting Infotip.cz - informační a vyhledávací server Copyright © 2008 - 2018 Tip na výlet